Érettségi 2020 Ősz

Közép- és emelt szintű dolgozatok megtekintése: 2020. november 9-én 8 és 16 óra között.

Emelt és középszintű írásbeli érettségi dolgozatok megtekintése: november 9., hétfő, 8 és 16 óra között.

Külsős, külsős előrehozott érettségizők: Kérjük, hogy e-mailen jelentkezzenek a megtekintésre, a szabo.eszter@vac.piarista.hu címen.

Előrehozott érettségizők (11.c, 12a., 12.b, 12.c): Kérjük, hogy ezen a linken jelentkezzetek be egy időpontra, tanítás utánra.

"A vizsgadolgozatot és a javítási-értékelési útmutatót a vizsgázó, a vizsgabizottság elnökéhez történő megküldés előtt, az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és az értékelésre észrevételt tehet. A dolgozatokat mobiltelefonnal le lehet fényképezni.  A megtekintésre, a másolat készítésére egy munkanapot – nyolc órát – kell biztosítani. A vizsgázó a szaktanári értékelésre vonatkozó esetleges észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – 16 óráig – adhatja be az iskola igazgatójának. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül a vizsgázó igazolási kérelmet terjeszthet elő, amihez csatolnia kell az észrevételeit. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.
Észrevétel kizárólag a javítási-értékelési útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetén tehető." (100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet)

2020. őszi érettségi időpontok - az írásbeli érettségik az alábbiak szerint lezajlottak.

Tárgy Vizsga szintje Vizsgarész Vizsga dátuma
magyar nyelv és irodalom közép írásbeli 2020.10.19
matematika közép írásbeli 2020.10.20
történelem közép írásbeli 2020.10.21
angol nyelv közép írásbeli 2020.10.22
klasszikuszenész-ismeretek közép írásbeli 2020.10.26
vizuális kultúra (középszintű, portfolió) közép írásbeli 2020.10.26
vizuális kultúra (középszintű, projekt) közép írásbeli 2020.10.26
német nyelv közép írásbeli 2020.10.27
informatika közép gyakorlati 2020.10.28
 
Szóbeli vizsga: 2020. november 25-26.

A szóbeli vizsgaidőpontok beosztása november 25-én, a tájékoztató értekezleten kerül kihirdetésre.

 

 

Naptár
Aktuális | Következő események
Naptár Hírek Blog Galéria

Design: Unicial Program: Florka