Erasmus+

ERASMUS+ akkreditáció: mi az? Mi felé visz?

Iskolánk a 2022/23-as pályái időszara 109.290 Eurót nyert mobilitási programjaira.

Iskolánk a 2023/24-es pályái időszara 63.565 Eurót nyert mobilitási programjaira.

2022. januárjában értesültünk az örömhírről, hogy intézményünk ettől az évtől kezdve 38 másik köznevelési intézménnyel (valamint a tavaly e címet elnyert 36-tal) együtt ERASMUS+ akkreditált köznevelési intézmény lett.

Ez azt jelenti, hogy az elkövetkező öt évre, 2022-2027 között az Európai Uniótól megállapodás szerint évente (egy-egy tizenöt hónapos projektperiódusra) támogatást kaphatunk. Bölcsen átgondolva, megfontoltan tervezve ez alatt az öt év alatt nagy lépést tehetünk céljaink megvalósulása felé.

Elfogadott ERASMUS-tervünkben meghatározott céljaink:

  • diákjaink tanulási motivációja növekedjen
  • digitális kompetenciáink (diákoké és tanároké egyaránt) fejlődjenek
  • nemzetközi partnerkapcsolati hálózatunk bővüljön.

A tizenöt hónapos periódusok során diákutaztatásokat, tanári továbbképzéseket, szakmai látogatásokat valósíthatunk meg, fogadhatunk minket gazdagító szakértőt, oktató kollégát. Minden esetben széles körben ismertetjük tapasztalatainkat, továbbadjuk és az iskola gyakorlatába építjük megszerzett tudásunkat.

Nemzetköziesítési stratégiánk (2022. októberétől Pedagógiai Programunk része):
Iskolánk nemzetközi színtéren megvalósuló jelenlétének hosszú távon várt hozadéka az alábbiakban fogalmazódik meg:

  • Iskolánkat, mint képző és mentoráló, a nemzetközi köznevelési tudásmegosztó hálózatok fórumán jelen lévő intézményt látjuk.
  • Diákjainkat, mint idegen nyelveken önmagukról, közvetlen és tágabb környezetükről, céljaikról, alakulóban lévő éleményükről élőben és online egyaránt magabiztosan kommunikáló, kreatívan és kritikusan gondolkodni, ismereteket szerezni, szociálisan érzékeny, társadalmi és környezeti felelősséget vállalni kész, egészségtudatos fiatalokat látjuk. Minden egyes diákunknak hosszú távon hozzáférhetővé kívánjuk tenni a nemzetközi tapasztalatokat projektek, hosszabb távú együttműködések keretei között.
  • Pedagógusainkat, mint nemzetközi projektekben saját innovatív módszereikkel, illetve mások munkájából tanulva részt venni kész, szakmailag folyamatosan megújuló (élethosszig tanuló), angolul élőben és online egyaránt bátran kommunikáló szakembereket látjuk, akik tantestületünkön túl a nemzetközi piarista és világi pedagógus-társadalomhoz eleven szálakkal kötődnek, és kreatív, korszerű módokon támogatják diákjaik teljes személyt érintő fejlődését a tantermen belül és kívül.
  • Diákközösségeinket, mint önmagukat felmutatni kész, esetleges konfliktusaikat rendezni képes, erős, küldetéstudattal rendelkező, hasonló közösségekhez az országhatárokon túl is kapcsolódó egységeket látjuk.
  • Szervezetünket, mint a nemzetközi gyakorlatból merítő, megújulásra, demokratikus működésmódra, közös felelősségének a mindennapi kommunikációban és együttműködésben gyakorlati teret adó, esélyegyenlőséget, társadalmi és környezeti felelősségvállalást mint értékeket közvetítő és élő, a felmerülő (többek közt a nemzetköziesítést érintő) igények szerint újraszerveződő közösséget látjuk.

Ezekhez a célokhoz a nemzetköziesítés terén végzett munkánk, hálózati kapcsolódásaink, a jövőben elvégzendő képzések, ERASMUS+ és más keretek közt megvalósuló projektek révén kívánunk eljutni.”

A honlapunkon található projekteket az Európai Bizottság támogatta. Az alábbiakban korábbi mobilitásokon részt vett kollégák és diákok beszámolóit olvashatják. A honlapon megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.

 

 

Naptár
Aktuális | Következő események
Naptár Hírek Blog Galéria

Design: Unicial Program: Florka

Támogatók: logo logo logo logo
logo logo