Könyvtár

Könyvtáros: Medgyesyné Király Gabriella

Nyitva tartás: hétfő - péntek 9:00 -15:00

Online kereső a Piarista Központi Könyvtár katalógusában: https://pkk.piarista.hu/kereses?cgi=1

Szolgáltatásaink: 

  • Kölcsönzés
  • Hosszabbítás 
  • Előjegyzés 
  • Helyben használat 
  • Internet
  • Tájékoztatás 
  • Játéksarok: sakk, társasjátékok, puzzle
  • Rendezvények helyszíne
  • Tanórák helyszíne

Könyvtárunkról

Iskolai könyvtárunk célja, hogy gyűjteményével és szolgáltatásaival az iskolában folyó oktató-nevelő munkát és a tanulást segítse. Ezért a könyvtárhasználók számára lehetővé tesszük teljes állományunk egyéni és csoportos helyben használatát, valamint eligazítást adunk a könyvtár és dokumentumaink használatához szükséges ismeretekről.  

Könyvtárunk kiemelt feladata az olvasáskultúra fejlesztése, az olvasás megszerettetése a diákokkal, valamint, hogy teret és lehetőséget biztosítsunk a szabadidő hasznos eltöltéséhez.

Kialakított elektronikus katalogizálással megkönnyítjük a kölcsönzést és más könyvtári szolgáltatásokat.

A 64 ülőhelyes olvasóterem tág teret és lehetőséget biztosít a kézikönyvállomány tanulmányozására, könyvtári órák, iskolai tanórák tartására.

 

Lehetőség van az internet elérésére is. Három iskolai hálózatra kapcsolt gép áll a tanulni, kutatni vágyók rendelkezésére. Az iskolai hálózatról elérhető az integrált könyvtári rendszer, a SZIKLA.

A könyvtár szolgáltatásait az iskolában tanuló diákok és dolgozók vehetik igénybe.

A könyvtár használata díjtalan. Beiratkozáskor az olvasó kötelezettséget vállal a könyvtári szabályok betartására, minden könyvtárhasználó köteles a könyvtár rendjét megőrizni.

A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtáros tudtával lehet kivinni. Dokumentumokat kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel szabad. Az elveszett vagy megrongált (firkálás, kivágás, szakadás, hiány) dokumentumot az olvasó köteles egy kifogástalan példánnyal vagy a könyvtár által meghatározott más művel pótolni. 

A könyvtár állománya

A könyvtár gyűjtőkörébe tartoznak az oktatásban használt tankönyvek, a kötelező és ajánlott olvasmányok. Gyarapítjuk a tananyagot kiegészítő vagy ahhoz kapcsolódó ismeretközlő és szépirodalmmal. Gyűjtjük az olvasás megszerettetését segítő, a tanulók olvasóvá nevelését támogató szépirodalmi, ifjúsági olvasmányokat. Biztosítjuk az oktatásban használt kézikönyveket (lexikonok, szótárak, albumok, idegen nyelvű könyvek), a pedagógusok munkáját segítő pszichológiai és pedagógiai témájú szakkönyveket.

"Az iskolai könyvtár a feladatok sikeres megvalósításához, a napjaink információra és tudásra alapozott társadalmában való eligazodáshoz szükséges alapvető információt és elképzeléseket, gondolatokat biztosítja. Az iskolai könyvtár a tanulókat permanens tanulási képességekkel fegyverzi fel, és fejleszti képzelőerejüket, lehetővé téve azt, hogy felelős állampolgárként éljenek.
(Az IFLA és az UNESCO  közös nyilatkozata)

 

 

Naptár
Aktuális | Következő események
Naptár Hírek Blog Galéria

Design: Unicial Program: Florka

Támogatók: logo logo logo logo
logo logo