Beiratkozás 2018.

 A beiratkozásra 2018. június 22-én, pénteken 8:00 és 14:00 óra között kerül sor.

Kérem, hogy erre az alkalomra hozzák magukkal a következőket (a nyomtatványok honlapunkról letölthetők):

 • általános iskolai bizonyítványt
 • egészségügyi adatlapot
 • 6000 Ft (a rajzeszközökre szedett összeggel növelt) beiratkozási díjat (nyilatkozat)
 • személyi igazolvány, lakcímkártya és születési anyakönyvi kivonat fénymásolatát (diákigazolvány-igényléshez szükséges)
 • 1 db igazolványképet (hátlapján névvel, címmel)
 • tanulói/oktatási azonosító számot tartalmazó kártyát (például diákigazolvány). Ha ez nincs meg, akkor kérjen az iskolájából egy hivatalos (KIR-ből nyomtatott) igazolást
 • TAJ-számot tartalmazó kártyát
 • „Gyermek-egészségügyi kiskönyvet” és a „Védőoltási könyv 14 év feletti személyek részére” dokumentumot
 • diákigazolvány-igényléshez az okmányirodából kapott adatlapot (NEK-lap)
 • csak fiúknak: 2500 Ft-ot, a piarista nyakkendő árát, amelyet az iskola készíttet

Kollégiumi felvételi kérelem

Aki iskolánk kollégiumába felvételét kéri, töltse ki a Felvételi kérelem a váci Piarista Kollégiumba nyomtatványt.

Az osztályba sorolást a beiratkozáskor az aulában kifüggesztve találják.

Ha a beiratkozás időpontjával kapcsolatban súlyos nehézségük adódna, kérem, az iskolatitkar@vac.piarista.hu email címen jelezzék!

A tanévkezdéssel kapcsolatos tudnivalókat augusztustól a honlapon megtalálják!

Kérjük a kedves szülőket, hogy a beiratkozásig az alábbi dokumentumokat tanulmányozzák át. A beiratkozás napján nyilatkozniuk kell a dokumentumok megismeréséről, elfogadásáról.

Az iskolai adatkezelésre vonatkozó nyomtatványok, nyilatkozatok (megfeleltetve a GDPR követelményeinek).

 

Vác, 2018. június 5.

Kalász Ákos

igazgató

Ideiglenes rangsorok

Az ideiglenes listáról:
Az ideiglenes lista valóban ideiglenes, azaz nem a felvett tanulók nevét mutatja meg. Mivel a diákok több iskolába is jelentkezhettek, több iskola ideiglenes rangsorában is helyet kapnak. Ha valaki pl. a 10. iskolánk ideiglenes rangsorában, de előtte 2 diák másik iskolát választ, akkor az ideiglenes rangsorban elfoglalt 10. hely voltaképpen a 8. hely lesz a végleges rangsorban. Ez különösen a bejutási határ körül jelent nagy izgalmat, hiszen nem tudhatjuk, hogy ki jelentkezett, és kit vettek fel más iskolába is, és ki melyik iskolába szeretne menni. A bejutási határ emiatt mindig bizonytalan. A rangsorban a korábbi évek tapasztalata alapján megjelöltük a várható bejutási határt is. Ha a ponthatár felett lévőkből más iskolába jelentkeznek diákok, akkor ez a ponthatár csökken. Ezért, aki mindenképpen iskolánkba szeretne jönni tanulni, annak ajánljuk, hogy az ideiglenes rangsorban elfoglalt helyétől függetlenül első helyen jelölje iskolánkat a felvételi adatlapján akkor, amikor módosításra lesz lehetőség. Azokat a tanulókat, akiket tanulmányi vagy egyéb ok miatt nem tudunk felvenni iskolánkba, nem rangsoroltuk.

A végleges döntésről április 27-én adjuk postára az értesítéseket.

Módosítás lehetősége:

Március 21-22-én a diákoknak van módja arra, hogy a korábban rögzített sorrenden (iskolák és tagozatok sorrendjén) változtathassanak. Egy iskolán belül új tagozatkód is felvehető. Ezt hivatalosan a győri központba benyújtandó formanyomtatványon (Módosító tanulói adatlap) kell kérni, de jelezni kell az iskolának is. Hamarosan elérhető az Oktatási Hivatal honlapjáról: innen. 

A felvételi rangsorok:

Kisgimnazisták listája (letölthető) -- 8001, 8002

Nagygimnazisták listája (letölthető) -- 4001, 5001

Szóbeli felvételi

A szóbeli felvételire behívó levelek postázása folyamatban van, kérjük türelmüket!

A szóbeli vizsgáról:

A szóbeli vizsga a hittanos ismereteken túl olvasási és szövegértési készséget mér. Így – megnyugtatásképpen – tantárgyszerűen nem lehet rá készülni (a hittant kivéve). A szóbeli vizsga során személyesen találkozunk a diákokkal, így itt van módunk őket a keretek adta lehetőségek között megismerni (hobbi, különóra, sport, érdeklődés). Kérjük, legalább az egyik szülő kísérje el gyermekét a felvételire!

A szóbeli vizsgára hozzák magukkal a következőket:
• kézzel írt, egyoldalas bemutatkozó levél
• magyar irodalom és nyelvtan füzet;
• matematika füzet;
• hittan füzet (ha van);
• egy „kedvenc tantárgy” füzet;
• ellenőrző könyv/e-naplós nyomtatott ellenőrző a félévi értesítővel és a bejegyzésekkel;

„Tájékoztató adatlap a Piarista Gimnáziumba jelentkezőknek” űrlap elküldése online.

Ha korábban nem postázták, kérjük az alábbi dokumentumot is hozzák magukkal:
• plébánosi/lelkészi ajánlás; ha a család nem vallásos, kérjük, írják le a család hozzáállását iskolánk vallásos neveléséhez, azaz mi motiválja önöket, hogy iskolánkba hozzák gyermeküket;

Felvételi, beiskolázás

Ez az oldal a negyedikes és nyolcadikos diákoknak, valamint szüleiknek nyújt segítséget. Ha más évfolyamba szeretne gyermeke felvételt nyerni, vagy rendkívüli felvételi eljárás során szeretne felvételi kérelmet benyújtani, olvassa el az alábbi dokumentumot.

Tájékoztatjuk a kedves Szülőket, hogy rendkívüli eljárásban helyhiány miatt sajnos nem tudunk felvételi kérést fogadni.

Információk felvételizőknek

Kedves felvételiző negyedikes és nyolcadikos diákok, kedves szülők!

Örömünkre szolgál, hogy érdeklődnek iskolánk, a több mint 300 éves Piarista Gimnázium és Kollégium iránt. A honlap ezen felületén sok értékes információ található, amely a következő évi beiskolázással, teendőkkel, határidőkkel és programokkal kapcsolatos.

Az októbertől február közepéig tartó időszak az ismerkedés ideje. A továbbtanulni vágyó diákok ilyenkor ismerkednek a középiskolákkal, képzési formáikkal, az iskolák nyújtotta közösségi programok lehetőségeivel. Ebben az időszakban ismerkednek meg az iskolák is azokkal a diákokkal, akik érdeklődnek irántuk. Az ismerkedésre ebben az időszakban a felvételi vizsgákon túl sok más lehetőség is lesz. Várjuk a családokat a novemberi patrociniumi estéken, a december 9.-ei nyílt napunkon, de más találkozási lehetőségeink is lesznek. Az ideiglenes felvételi listák után áprilisban már az is kiderül, kit veszünk fel tanulóink közé. A beiratkozás 2018. június 22-én lesz.

A honlap folyamatosan frissül, ezért érdemes rendszeresen visszalátogatni ide. Az iskola hétköznapjaiba online iskolaújságunkon keresztül tekinthetnek be. Látogassák meg a PiarBlogot, böngésszék a honlapunkat, ismerkedjenek velünk egy Prezi bemutatón keresztül!

Várjuk szeretettel a diákokat, családokat!

 Vác, 2017. 06. 25

Kalász Ákos, igazgató

Jelentkezés módja

 • 2018. február 19. "Felvételi jelentkezési lap" (iskolánkba) és a "Tanulói adatlap" (győri központba) továbbításának végső határideje
 • A jelentkezési folyamatot az Oktatási Hivatal online felületén (https://www.kir.hu/KIFIR2/JellapKitolto/egyeni)  kell végezni.
 • (Csak az egyéni módon jelentkezőknek kell innen letölteni, a nyolcadikosoknak az általános iskola intézi.)

Ezt a 8. osztályosoknál az általános iskola végzi, a negyedikesek esetén a szülő intézi. Ha a Hivatal közzé teszi a jelentkezési lap csomagot, elérhető lesz honlapunkról is.

 Negyedikesektől iskolánk a következő dokumentumokat kéri:

 • Jelentkezési lap (postázandó);

A tanulmányi kódok helyes beírására és a megfelelő sorrendre ügyeljenek! A tagozatkódokat iskolánk honlapjának felvételizőknek menüpontjában olvashatják! Több tagozatkódot is érdemes megadni, mert a bekerülés esélye növekszik ez által.

 • plébánosi/lelkészi ajánlás (Ha a család nem vallásos, kérjük, plébánosi/lelkészi ajánlás helyett írják le a család hozzáállását iskolánk vallásos neveléséhez.) (postázandó)
 • félévi bizonyítvány másolata (postázandó)
 • a központi írásbeliről kiadott Értékelőlap fénymásolatát (Ezt csak akkor kérjük csatolni, ha a dolgozatot nem az iskolánkban írták!) (postázandó)
 • az iskola honlapján található, csak az iskolánk által használt „Tájékoztató adatlap a Piarista Gimnáziumba jelentkezőknek” űrlap, amelyet online kell kitölteni. Ezt nem kell postázni.
 • A szóbeli felvételire hozni kell egy tanuló által írt egy oldalas bemutatkozó levelet.

Nyolcadikosoktól iskolánk a következő dokumentumokat kéri:

 • Jelentkezési lap (postázandó);

A tanulmányi kódok helyes beírására és a megfelelő sorrendre ügyeljenek! A tagozatkódokat iskolánk honlapjának felvételizőknek menüpontjában olvashatják! Több tagozatkódot is érdemes megadni, mert a bekerülés esélye növekszik ez által. (postázandó)

 • plébánosi/lelkészi ajánlás (Ha a család nem vallásos, kérjük, plébánosi/lelkészi ajánlás helyett írják le a család hozzáállását iskolánk vallásos neveléséhez.) (postázandó)
 • a központi írásbeliről kiadott Értékelőlap fénymásolatát (Ezt csak akkor kérjük csatolni, ha a dolgozatot nem az iskolánkban írták!) (postázandó)
 • az iskola honlapján található, csak az iskolánk által használt „Tájékoztató adatlap a Piarista Gimnáziumba jelentkezőknek” űrlap, amelyet online kell kitölteni. Ezt nem kell postázni.
 • A szóbeli felvételire hozni kell egy tanuló által írt egy oldalas bemutatkozó levelet.

A szóbeli felvételi időpontjáról legkésőbb a február 19-ei héten e-mailben küldünk tájékoztatást.

 • 2018. február 26-től március 3-ig szóbeli felvételik lesznek. Időpontról értesítést fogunk küldeni e-mailben.
 • A nyelvi előkészítőbe jelentkezőknek szóbeli vizsga is lesz angol nyelvből március 3-án. Érkezés a kiértesítésnek megfelelően! A nyelvi felvételi témaköreit itt olvashatják.
 • A 4001-es kódra jelentkezőknek angol és német szintfelmédő teszt lesz március 3-án 9:00-kor.

Adatok az elektronikus jelentkezéshez

Az iskola adatai:

OM azonosító: 032571

Intézmény neve: Piarista Gimnázium és Kollégium

Feladatellátási helye neve: Piarista Gimnázium és Kollégium

2600 Vác Konstantin tér 6.

Telephely: 001

4001 - általános tanrendű gimnáziumi osztály (4 éves képzés)

5001 – angol nyelvi előkészítő gimnáziumi osztály (1+4 éves képzés)

8001 - nyolcosztályos gimnázium (első nyelv: angol)

8002 - nyolcosztályos gimnázium (első nyelv: német)

 Az elektronikus jelentkezési lapon a már rögzített tanulmányi területeknél megjelenő Egyéb jellemzők (zöld ikon) menüpontot feltétlenül töltsék ki!

Ügyeljenek a megjelölt tanulmányi területek helyes sorrendjére!

A hivatalos felvételi tájékoztató (letölthető dokumentum)

 Tekintse meg iskolánk rendszerét egy PREZI bemutató (3.0) segítségével.

 A negyedikes (új) és nyolcadikos felvételizőknek felkészítőt hirdetünk. Részleteket itt olvashat.

A negyedikes és nyolcadikos felvételizőknek próbafelvételit hirdetünk. Részleteket itt olvashat.

<<< Megjelent iskolánkat bemutató kiadványunk. Itt olvashatja el online.

 

 

Minden teendőről, határidőről értesítést küldünk. Szeptembertől regisztrálhatnak felvételi hírlevelünkre!

 

Naptár
Aktuális | Következő események
Naptár Hírek Blog Galéria

Design: Unicial Program: Florka