Felvételi a 2021/22. tanévre

Aktuális

Rendkívüli felvételi eljárás időszaka: 2021. augusztus 31-ig tart. 

Rendkívül felvételi a 2021/2022. tanévre (üres helyek iskolánkban):

7. évfolyamra 1 fő
8. évfolyamra 1 fő

Benyújtandó dokumentumok (kérjük, elektronikusan küldjék el az igazgato@vac.piarista.hu e-mail címre):

 • év végi bizonyítvány,
 • ha részt vett az idei rendes felvételi eljárásban (4., 8. osztályosok), a központi írásbeli pontszámai magyar nyelvből és matematikából,
 • tanult idegen nyelvek megjelölése (1. nyelv, 2. nyelv)
 • kézzel írott rövid bemutatkozó levél a diáktól,
 • plébánosi/lelkészi ajánlás (e-mail is megfelel) vagy szülői levél a család hitéletéről,
 • a szülő rövid, pár mondatos indoklása az iskolaváltás okáról,
 • SNI/BTMN-es diák esetén szakértői vélemény.

A további teendőkről, a rendkívüli felvételi eljárás menetéről e-mailen értesítjük a jelentkezőket.

Az Oktatási Hivatal által nyilvánosságra hozott legfontosabb tudnivalók: amennyiben a tanuló az általános felvételi eljárás időszakában nem nyert felvételt egy középfokú intézménybe sem, vagy felvételt nyert, de bármilyen okból megváltoztatja döntését úgy egyénileg, közvetlenül az általa választott középfokú iskolában való jelentkezéssel, egyeztetéssel kérheti felvételét bármely olyan középfokú intézménybe, amelynek az általános felvételi eljárás lezárulása után maradtak betöltetlen férőhelyei.

A rendkívüli felvételi eljárás már nem része a középfokú intézmények felvételi információs rendszerének (KIFIR), de az Oktatási Hivatal segítséget nyújt a kereséshez az általános iskolák, a szülők és a tanulók számára.

A rendkívüli felvételi eljárásban való részvétel módját és feltételrendszerét a fogadó középfokú iskola igazgatója határozza meg. Az intézmény vezetőjének pozitív döntését követően a tanuló beiratkozhat a középiskolába.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gratulálunk a 2021-22-es tanévre felvételt nyert diákjainknak!

Szeretettel várunk benneteket iskolánkban!

BEIRATKOZÁS:  2021. június 24-én, csütörtökön 8:00 és 14:00 óra között

A személyes megjelenés időpontfoglalással valósul meg (e-mail-ben kiküldött linken)

Az osztályfőnökkel való találkozás után a beiratkozás menete:

 1. adategyeztetés,
 2. beiratkozási díj befizetése,
 3. egyensál (lányoknak), nyakkendő (fiúknak) árának befizetése,
 4. egészségügyi adminisztráció (iskolai védőnőnél).

A következőket hozzák magukkal:

 • általános iskolai bizonyítványt/másolatát (bemutatás későbbi időpontban is lehetséges)
 • egészségügyi adatlapot (letölthető egeszsegugyi-kerdoiv.pdf (293 kB)
 • nyilatkozatot az iskolai támogatásról (letölthető beiratkozasi_dij_2021_22_uj-beiratkozok.pdf (368 kB)
 • 6000 Ft beiratkozási díjat
 • személyi igazolvány, lakcímkártya és születési anyakönyvi kivonat (adategyeztetéshez szükséges)
 • 1 db igazolványképet (hátlapján névvel, címmel)
 • tanulói/oktatási azonosító számot tartalmazó kártyát (például diákigazolvány). Ha ez nincs meg, akkor kérjen az iskolájából egy hivatalos (KIR-ből nyomtatott) igazolást
 • TAJ számot tartalmazó kártyát
 • Gyermek-egészségügyi kiskönyvet” és a „Védőoltási könyv 14 év feletti személyek részére” (9. évfolyamra beiratkozók) dokumentumot
 • diákigazolvány-igényléshez az okmányirodából kapott NEK-adatlapot (leadása későbbi időpontban is lehetséges)
 • 2500 Ft-ot a fiúknak - piarista nyakkendő, a lányoknak - piarista sál.

Ha a kialakult járványügyi helyzet miatt a személyes megjelenés gondot okoz, kérem, a felveteli@vac.piarista.hu e-mailen tájékoztassanak bennünket.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 2021. április 30-ig felvételről vagy elutasításról szóló értesítés kiküldése a jelentkezőknek és az általános iskolának.

A hivatalos Felvételi tájékoztatónk az alábbi linkre kattintva olvasható:

Felvételi tájékoztató Piarista Gimnázium - Vác.pdf (689 kB)

A diákok felvételi portfólióját az elmaradó szóbeli általános felvételi vizsgához hasonlóan 50 ponttal értékeljük. A feltöltött dokumentumok (bizonyítvány, bemutatkozó levél, füzetkép, választható feladatok) értékelést egy hat tagú felvételi bizottság végzi. 

A szóbeli felvételi pontszáma az 5001-es és 4001-es kódon a nyelvi és a "hittanos ismerkedés" pontszámaival is kiegészül.

 

A felvételi folyamat dátumai

Határidők:

 • Iskolánkban a szóbeli felvételi vizsgák ebben az évben a járvány miatt non-kontakt formában lesznek. Erről az érintetteknek e-mailben küldünk tájékoztatást.
 • A nyelvi előkészítőbe jelentkezőknek szóbeli vizsga is lesz angol nyelvből (március 6-án). Találkozás az online térben a kiértesítésnek megfelelően! A nyelvi felvételi témaköreit itt olvashatják.
 • A 4001-es kódra jelentkezőknek angol vagy német szintfelmérő teszt lesz.
 • 2021. március 16.  Az ideiglenes felvételi jegyzék megjelenése az iskola honlapján.
 • 2021. március 22-23.  A Tanulói adatlap módosításának lehetősége az általános iskolában (sorrendváltoztatás).
 • 2021. április 30. felvételről vagy elutasításról szóló értesítés kiküldése a jelentkezőknek és az általános iskolának.
 • 2021. június 19.  Beiratkozás az 5. és 9. évfolyamokra.

 

A felvételi folyamat két részből áll.

Első rész: központi írásbeli vizsga (már megtörtént!)

 •  Minden felvételizőnek rendelkezni kell egy központi írásbeli felvételi vizsgaeredménnyel magyar nyelv és irodalom valamint matematika tárgyakból. A vizsgát központilag szervezi az Oktatási Hivatal. Iskolánkban is meg lehet írni a felvételi dolgozatot, amire külön eljárással kell jelentkezni 2020. december 4-ig iskolánkban. A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot POSTAI ÚTON kérjük eljuttatni. 2600 Vác, Konstantin tér 6. Titkárság

 • 9. évfolyamos központi írásbelire jelenkezők TANULÓI JELENTKEZÉSI LAPja letölthető az OH honlapjáról! Innen is kinyomtatható  kozfelvir_irasbeli_jellap968evf.xlsx (21 kB)
  Kérjük a szülőket, hogy a központi írásbeli vizsga tudnivalóiról - elsősorban az írásbeli jelentkezési lap kitöltéséről - tájékozódjanak az Oktatási Hivatal honlapján.
 • 5. évfolyamos központi írásbelire jelenkezők TANULÓI JELENTKEZÉSI LAPja letölthető az OH honlapjáról! Innen is kinyomtatható  kozfelvir_irasbeli_jellap968evf.xlsx (21 kB)
  Kérjük a szülőket, hogy a központi írásbeli vizsga tudnivalóiról - elsősorban az írásbeli jelentkezési lap kitöltéséről - tájékozódjanak az Oktatási Hivatal honlapján.

 Aki elmulasztotta a határidőt, az is küldje még be, mert az írásbeli előtt még tudjuk rögzíteni.

 • 2021. január 23. szombat, 10:00 központi írásbeli vizsga a negyedik és a nyolcadik osztályosoknak. Külön értesítést nem küldünk!
 • 2021. január 28. csütörtökön 14:00 pótidőpont a központi írásbeli vizsgára mindazok számára, akik a központi írásbeli vizsgán alapos és igazolt ok miatt nem tudtak résztvenni.

 

Második rész: jelentkezés és felvételi a választott középiskolába

 

 • 2021. február 19. Felvételi jelentkezési lap (iskolánkba) és a Tanulói adatlap (győri központba) továbbításának végső határideje. (A szülő e-mail címét feltétlenül rögzítsék a jelentkezési lapon, mert ez úton adunk tájékoztatást a szóbeli időpontjáról.)
 • A jelentkezési folyamatot az Oktatási Hivatal online felületén kell végezni (várhatóan januártól), onnan kell kinyomtatni a dokumentumokat. (Részletes leírás az Oktatási Hivatal felületén kapnak!) Az általános iskola 8. évfolyamán tanuló jelentkező esetében a felvételi lapok kitöltését az általános iskola szervezi meg. Az 5. évfolyamra jelentkezést a szülő egyénileg intézi: információkat a Hivatal honlapján www.oktatas.hua Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Tájékoztató felvételizőknek/Aktuális beiskolázási időszak (2020/2021. tanév) menüpont alatt található

 

KIFIR ELEKTRONIKUS ADATLAPKITÖLTŐ PROGRAM – EGYÉNI JELENTKEZŐK SZÁMÁRA
https://www.kir.hu/KIFIR2/jellapKitolto/egyeni

Felhasználói útmutató:
https://www.kir.hu/KIFIR2/JellapKitolto/Content/Help/Egyeni/egyeni_felhasznaloi_utmutato.pdf

Negyedikesektől iskolánk a következő dokumentumokat kéri:

 • Jelentkezési lap (postázandó egyénileg - szülő - az OH-ban). A jelentkezési lapot a középfokú iskolába, a jelentkezési lap 1. pontjában megadott postázási címre (Piarista Gimnázium és Kollégium, 2600 Vác, Konstantin tér 6.), a tanulói adatlapot az Oktatási Hivatal címére (9001 Győr, Pf. 694.) - célszerűen könyvelt küldeményként kell postára adni. Kérjük, hogy a kinyomtatott vonalkódos adatlapokon utólag, kézzel ne javítsanak és NE írjanak rá semmit (az aláírások kivételével). A tanulmányi kódok helyes beírására és a megfelelő sorrendre ügyeljenek! A tagozatkódokat a lap alján olvashatják! Több tagozatkódot is érdemes megjelölni, mert a bekerülés esélye növekszik ez által.
 • Plébánosi/lelkészi ajánlás - Ha a család nem vallásos, kérjük, plébánosi/lelkészi ajánlás helyett írják le a család hozzáállását iskolánk vallásos neveléséhez. (postázandó)
 • a központi írásbeli felvételi eredményéről kiadott Értékelőlap fénymásolatát - Ezt csak akkor kérjük csatolni, ha a dolgozatot nem az iskolánkban írták! (postázandó)
 • A tanuló által kézzel írt egyoldalas bemutatkozó levél (postázandó)
 • Hozott pontokat magyar irodalom, magyar nyelv, matematika, környezetismeret, idegen nyelv, hittan vagy etika tantárgy eredményeiből számolunk a 4. félévi bizonyítvány alapján.

Nyolcadikosoktól iskolánk a következő dokumentumokat kéri:

 • Jelentkezési lap (postázandó); A tanulmányi kódokhelyes beírására és a megfelelő sorrendre ügyeljenek! A tagozatkódokat a lap alján olvashatják! Több tagozatkódot is érdemes megjelölni, mert a bekerülés esélye növekszik ez által. Az általános iskola intézi a 8. osztályosoknak.
 • Plébánosi/lelkészi ajánlás - Ha a család nem vallásos, kérjük, plébánosi/lelkészi ajánlás helyett írják le a család hozzáállását iskolánk vallásos neveléséhez. (postázandó)
 • a központi írásbeliről kiadott Értékelőlap fénymásolatát - Ezt csak akkor kérjük csatolni, ha a dolgozatot nem az iskolánkban írták!  (postázandó)
 • A tanuló által kézzel írt egyoldalas bemutatkozó levél (postázandó)
 • Hozott pontokat magyar irodalom, magyar nyelv, matematika, történelem, biológia, földrajz, fizika, kémia, idegen nyelv, hittan vagy etika tantárgy eredményeiből számolunk a 7. évvégi és 8. félévi bizonyítvány alapján.

Tagozatkódok:

4001 - általános tanrendű gimnáziumi osztály (4 éves képzés)

5001 – angol nyelvi előkészítő gimnáziumi osztály (1+4 éves képzés)

8001 - nyolcosztályos gimnázium (első nyelv: angol)

8002 - nyolcosztályos gimnázium (első nyelv: német)

Piarista Gimnázium és Kollégium

2600 Vác Konstantin tér 6.

Telephely/Feladatellátási hely: 001

OM-kód: 032571

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tájékoztató iskolánkról

ONLINE nyílt napunkat (Betekintő 3.) december 5-én tartottuk. Rendezvényünknak saját tematikus honlapja itt érhető el. A videók és kiadványok mellett egy virtuális szabadulószoba is vár mindenkit.

Diákjaink bemutatják az iskolát (Ókovács Benedek 10.A)

Iskolánkat bemutató riportműsor az ES Tv jóvoltából Kalász Ákos igazgató úrral.

Iskolánkat bemutató kiadványunkat ITT olvashatja el online. >>>

Hírlevél     ITT REGISZTRÁLJANAK HÍRLEVELÜNKRE (katt)

Minden teendőről, dátumokról, határidőkről értesítést küldünk.

Beiskolázás
Általános információk a 4. és 8. évfolyamos felvételizőknek

A hivatalos Felvételi tájékoztatónk az alábbi linkre kattintva olvasható:
Felvételi tájékoztató Piarista Gimnázium - Vác.pdf (689 kB)

Kedves felvételiző negyedikes és nyolcadikos diákok, kedves szülők!

Örömünkre szolgál, hogy érdeklődnek iskolánk, a több mint 300 éves Piarista Gimnázium és Kollégium iránt. A honlap ezen felületén sok értékes információ található, amely a következő évi beiskolázással, teendőkkel, határidőkkel és programokkal kapcsolatos.

Az októbertől február közepéig tartó időszak az ismerkedés ideje. A továbbtanulni vágyó diákok ilyenkor ismerkedhetnek a középiskolákkal, képzési formáikkal, az iskolák nyújtotta közösségi programok lehetőségeivel. Ebben az időszakban ismerkednek meg az iskolák is azokkal a diákokkal, akik érdeklődnek irántuk. Az ismerkedésre ebben az időszakban a felvételi vizsgákon túl más lehetőség is lesz, habár idén csak ONLINE formában.

Látogassák meg a PiarBlogot, ahol sok érdekes cikket közlünk iskolánk életéből, böngésszék a honlapunkat, ahol híreinket olvashatják. A Média/fotógalériák mappa életképeket, események felvételeit tartalmazza, azok hangulatát próbálja átadni.

Tekintsék meg iskolánk képzési rendszerét egy PREZI bemutató segítségével.

Várjuk szeretettel a diákokat, családokat!

Vác, 2020. 09. 10.

Kalász Ákos, igazgató

 

 

 

Naptár
Aktuális | Következő események
Naptár Hírek Blog Galéria

Design: Unicial Program: Florka