Bemutatkozás

A váci Piarista Gimnázium és Kollégium 1714 óta van Vác belvárosában, a Székesegyház mellett. Kollonits Zsigmond hívására Felvidékről érkeztek a városba piarista atyák, hogy az itt lakó és a környékben élő fiatalokat hitre, tudásra, szép életre, jóraneveljék és tudományokra oktassák. Pietas et litterae - a hit és a műveltség szolgálatában. Mindez több mint 300 éve történt. S azóta is jelen van a város életében a piarista nevelés.

Küldetésnyilatkozat

Evangelizare educando (A nevelés által evangelizálunk)

Együttműködő közösségekben
fejlesztő közeget alkotva
hatékony segítséget nyújtani
a ránk szorulóknak és hozzánk fordulóknak abban, hogy
kibontakoztassák teljes emberségüket, érett személlyé váljanak.

Jövőkép

Oázis akarunk lenni a körülöttünk élők számára
közösséggel, iskolával, templommal.

 •  A teljes emberré válás tanulása az életünk legmeghatározóbb vonása:
  • tanulunk élni és együtt élni, tenni és együtt dolgozni;
  • és tanuljuk annak a tapasztalatát, hogy az életünk és emberi kibontakozásunk Isten ingyenes ajándéka.
 • Közösségünk a szeretet iskolája, ahol tanuljuk a kommuniót, a Jézus Szentlelke által teremtett közösséget
  • amely a bizalom és elfogadás helye,
  • ahol a tagok szembe tudnak nézni önmagukkal és a közösség helyzetével,
  • ki tudják mondani és el tudják fogadni az igazságot magukról és a közösségről,
  • felelősséget vállalnak magukért és a közösségért,
  • tudnak segítséget kérni és adni,
  • és ezáltal egyre szabadabban tudják kutatni egyénileg és közösen, hogy Isten milyen közösségre hív, és milyen szolgálatra küld.
 • Szolgálatunk abban áll, hogy ezt a közösen megélt éltető tapasztalatot adjuk tovább a környezetünknek:
  • helyi és országos szinten egyházi és világi közösségeknek és tagjaiknak,
  • érzékeny figyelemmel megnyílva a szegények és kicsinyek felé; mindazok felé, akik leginkább rászorulnak erre a tapasztalatra, és akiktől mi is tanulunk.
 • Élő kapcsolatban vagyunk a környezetünkkel:
  • helyi közösségeink, iskoláink és templomaink életet árasztó központok;
  • a rendtartomány közösségek és iskolák élő hálózataként működik;
  • élő kapcsolatban vagyunk az egyetemes Renddel.
 • Iskoláink
  • magját keresztény közösség alkotja;
  • törekszenek a kalazanciusi iskolát követve mindenki számára nyitottak lenni, sokféle diákot képesek befogadni;
  • diákjainkat személyesen kísérjük, egyéni tanulói utakat nyitunk előttük, közösségben, együttműködésre és szolidaritásra neveljük őket.
 • Vonzó az életünk, mert élet fakad a közösségünkben,
  • ezért nő a hivatások száma,
  • szívesen csatlakoznak hozzánk világiak is, akik akár tanárként, akár más hivatást végezve részesülni akarnak Kalazancius karizmájában;
  • öregdiákjaink élő közösségekbe szerveződnek, közösségek meghatározó tagjai;
  • újabb iskolákat tudunk bevonni működési hálózatunkba;
  • tapasztalatainkkal segítünk egyházi és világi oktatási intézményeket hivatásuk jobb megélésében.
 • Az életünknek teret adó intézmények
  • működése átlátható, tervezett, gazdaságos;
  • fenntartásuk biztosítva van, mert szolgálatunkhoz támogatókat nyertünk.

Alapelvek és alapvető értékek

 • Felelősségvállalás
 • Együttműködés
 • Önfejlesztés
 • Rendezettség
 • Igazságkeresés 

 

 

 

A munka olykor nehéz, a tanulással együtt járó sok kihívást a vidám, önfeledt együttlét váltja fel a közösségi programokon, a cserkészcsapatban, vagy éppen színvonalas művészi produkciók készülnek.

Földváry Levente kisfilmje iskolánkról. 

Naptár
Aktuális | Következő események
Naptár Hírek Blog Galéria

Design: Unicial Program: Florka

Támogatók: logo logo logo logo
logo logo