Hivatalos iratok

Iskolai alapdokumentumok

2017. június 26-án módosult pedagógiai programelem a vizsgarendszerről.

Szülőknek

Rendkívüli felvételi eljárás rendje

Iskolánk a rendes felvételi eljárás során a negyedikes és nyolcadikos fiataloknak szervezi meg a felvételi eljárást. A család élethelyzete (költözés…) és más körülmények előidézhetnek olyan helyzeteket, ami miatt év közben keresnek fel bennünket a szülők rendkívüli felvételi igényükkel. Részletek (pdf) >>>.

Diákigazolvány nyomkövető alkalmazás

Az alkalmazás a https://igenyles.diakigazolvany.hu oldalon található meg, és az oktatási azonosító megadása után látható az igénylés aktuális státusza napi frissítés mellett.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a diákigazolvány kibocsátásával kapcsolatos tájékoztató levelek, valamint adiákigazolvány igénylését bemutató intézményi és tanulói folyamatábrák a www.diakigazolvany.huoldalon megtalálhatók.

Iskolán kívüli tartózkodás tanítási idő alatt

Az Országgyűlés 2012. július 12-ei ülésnapján fogadta el az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvényt. A törvény módosította a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényt. A módosítás alapján a rendőrség intézkedési jogot kapott arra, hogy tanítási napon azokat a 14. életévüket még be nem töltött tanulókat akik

vagy nagykorú személy kísérete nélkül,

vagy hitelt érdemlőigazolás nélkül vannak távol a nevelési-oktatási intézményből

a rendőr az intézmény vezetőjéhez kísérheti. A nevelési-oktatási intézménybe történő bekísérés előtt a rendőr egyeztetni köteles az az intézménnyel.
A jogalkotói szándék nyilvánvalóan az volt, hogy a kiskorú tanulók teljesítsék iskolalátogatási kötelezettségüket, és ne az utcán vagy egyéb helyeken tartózkodjanak a tanítási idő alatt. A rendőri intézkedés lehetőségének megteremtése hozzájárulhat ahhoz, hogy a tanulók teljesítsék tanulmányi kötelezettségüket és ne kezdődjön meg az iskolai lemorzsolódásuk már az általános iskolában.
A Rendőrségről szóló törvény meghatározza azt, hogy mi tekinthetőhitelt érdemlő igazolásnak:
1. a nevelési-oktatási intézmény által kiállított írásbeli igazolás,
2. a tanuló szülője vagy törvényes képviselője által kiállított írásbeli igazolás,
3. orvosi igazolás.

Hiányzás bejelentésének, menza lemondásának lehetőségei

Gyermekük hiányzása esetén az első napon kérjük, hogy jelentsék be a gyermek távolmaradását és annak várható idejét. Ez az információ szükséges az osztályfőnök számára, másrészt ez alapján mondjuk le a menzát. A bejelentés módjai:

 • az iskola központi telefonszámán: 27/502-480; 27/502-481 (FAX)
 • a következő e-mail címen: menza@vpg.sulinet.hu
 • a következő mobilszámon csak SMS-ben: 30/.. (hamarosan!)
 • írásban, testvérrel beküldve

A bejelentés határideje: reggel 8:30 az ebédlétszám megállapítása miatt. A később érkező bejelentéseknél az első menzanapot nem tudjuk már lemondani.

A bejelentés módosítása: amennyiben hosszabb ideig beteg a gyermek, akkor új bejelentés szükséges értelemszerűen a le nem mondott nap reggeléig (lehet a betegség alatti napokon is).

Ha a jelzettnél hamarabb jön iskolába a gyermek, szülői írásos kérés esetén visszavesszük a menzába. Ezt az írásos kérést az iskola menzafelelősénél, Moravec Bernadett kollégámnál kell leadni szintén reggel 8:30-ig.

A bejelentendő információk: a tanuló neve, osztálya, a távollét oka (pl. betegség, …), a hiányzás első napja és várhatóan az utolsó napja, a bejelentő személye (apa, anya)Kérjük, ne bízzák a bejelentést gyermekükre.

Kérjük, hogy ne az osztályfőnököt keressék ilyen bejelentés esetén, hanem a fenti lehetőségekkel éljenek. Az osztályfőnöknek tett bejelentés nem feltétlenül jut el a menzafelelőshöz a tanárok leterheltsége miatt. Természetesen – ha fontosnak tartják –, tájékoztathatják a távolmaradásról, betegségről az osztályfőnököt is. (Ennek azonban nincs ilyen szigorú határideje.)

Aki a fenti módon bejelenti gyermeke távollétét ill. lemondja a menzát, az az osztályfőnökhöz is eljut, tehát csak egyszer kell jelezniük az iskolának!

A visszaélések elkerülése végett kérjük, hogy ellenőrizhető számról, e-mail címről küldjenek bejelentést.

A menzajelentést november 5-étől csak a most leírtak szerint tudjuk elfogadni!

 

Összevont szülői értekezletek

2015. január 21-én megtartott végzősöknek szóló összevont szülői értekezlet kivetített anyaga letölthető innen.

Egyéb dokumentumok

Diákoknak

 • Kérelem osztályozó vizsgára >>> (pdf).
 • Érettségi tájékoztató diákoknak, a 2015-ös tavaszi érettségi vizsgára. >>> (pdf). Javított verzió (2015.05.08.)!
 • Érettségi dolgozatok megtekintése 2015. június 2-án (kedden) lesz 8-16 óra között!
 • 2014/2015-ös tanév nyelvi beosztása a 9. évfolyamra >>> (pdf).
 • TESZI (TEvékeny SZeretet Iskolája) 2013
 • Kérőlap fakultációváltozás miatt>>> (pdf).

Érettségi, felvételi pontszámítás 2016

Tájékoztató a pontszámításról: erettsegi_felveteli_pontszamitas_2016_diakoknak.pdf

Közlemények, beszámolók

 • Közlemény a 2009. évben kapott szakképzési hozzájárulásról. >>> (pdf)
 • Iskolánk Berkes András emlékére létrehozott közhasznú alapítványának beszámolója. >>> (pdf)
 • Naprakészség TIOK - kompetenciafejlesztés az egyházi iskolákban >>> (pdf)
Naptár
Aktuális | Következő események
Naptár Hírek Blog Galéria

Design: Unicial Program: Florka