Itt támogathatja a piarista nevelést

Számlatulajdonos neve: Berkes Piarista Alapítvány

Bankszámlaszám: 11742094-20141666

Címe: 2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 4.

Az alapítvány adószáma: 18667675-1-13

Külföldi adományok esetén: IBAN: HU42 1174 2094 2014 1666 000 000 (devizanem: HUF)

  • Magánszemély esetén tüntessék fel a tanuló nevét és osztályát, hogy meg tudjuk köszönni támogatásukat. Magánszemély befizetése után, az érvényes rendelkezések szerint nem jogosult adókedvezményre.
  • Vállalkozások, egyéni vállalkozók esetén kérjük a cég, egyéni vállalkozó neve és címe mellett adják meg a vállalkozási adószámot, hogy az adókedvezményhez szükséges igazolást kiállíthassuk.

Kedves Szülők és Támogatók!

Megtiszteltetés és öröm számunkra, hogy ránk bízták gyermekeik oktatását és iskolai nevelését, illetve fontosnak gondolják a piarista nevelési célokat. Bizalmuknak azzal igyekszünk megfelelni, hogy képességeinkhez és lehetőségeinkhez mérten a lehető leggondosabb nevelést nyújtjuk gyermekeik számára.

A magyar piaristák országszerte 8 középfokú oktatási intézményben csaknem 3800 diák oktatásáról és iskolai neveléséről gondoskodnak. Célunk az Önök nevelőmunkájával együttműködve segíteni diákjainkat, hogy kibontakoztassák teljes emberségüket, érett személlyé váljanak, akik felelősségteljes, felnőtt tagjai mind szűkebb közösségüknek, mind a magyar társadalomnak.

1+1%-os rendelkezés 2022-ben

Idén is lehet rendelkezni a személyi jövedelemadó 1+1%-áról legkésőbb 2022. május 20-áig, az szja-bevallástól függetlenül is.

Nevelési céljaink elérése érdekében oktatási intézményeinkben mindig is törekedtünk a színvonalas, igényes és korszerű oktatási feltételek fenntartására. E feltételek megteremtése a szűkös állami támogatás és a folyamatosan romló gazdasági helyzet miatt sajnos egyre nehezebb. Ezért fordulunk most Önökhöz, a támogatásukat kérve. A személyi jövedelemadó 1%-áról rendelkezve anyagi ráfordítás nélkül, a már befizetett adójuk egy részével jelentős segítséget nyújthatnak ahhoz, hogy megfelelő körülmények között gondoskodhassunk gyermekeik, diákjaink iskolai neveléséről.

 

FONTOS a családos adófizetőknek:

A NAV tájékoztatása alapján az adó 1+1 százalékára vonatkozó rendelkezés az adó-visszatérítés figyelembe vétele nélkül megállapított adó összegére tehető meg, ez alapján ugyanúgy fel tudják azok a családos adófizetők is ajánlani, akik a teljes befizetett szja összeget visszakapták.

Tehát a felajánlott 1% összegét, mely a visszatérített nagyságrendre vonatkozik, a költségvetésből pótolja ki a NAV a szervezetek felé.

https://www.nonprofit.hu/tudastar/Kell-e-tartani-az-szja-1-bol-befolyo-bevetel-csokkenesetol-a-csaladi-adovisszaterites-miatt

Kérjük, támogassák személyi jövedelemadójuk 1%-ával gyermekük iskoláját az adott időszakban!

Rendelkezni a következő módokon lehet:

  • Ügyfélkapuval rendelkezőknek legegyszerűbb az ESZJA online kitöltő program segítségével: https://eszja.nav.gov.hu
  • Postai úton: a 21EGYSZA jelű nyomtatványon, amelyet lezárt borítékban az adózó állandó lakcíme szerinti illetékes NAV címére kell megküldeni az Alapítvány adószámával kitöltött 21EGYSZA nyomtatványt, innen tudják letölteni:
    21egysza-nyomtatvanykep.pdf (26 kB)

A nyomtatványon a következő mezőket kell pontosan kitölteni:

  • Az adózó azonosító jele
  • Az adózó neve
  • Az adózó postai levelezési címe

Kérjük, ne feledkezzenek meg adójuk másik 1%-áról sem, ezzel a Magyar Katolikus Egyházat is segíthetik, az ehhez szükséges technikai szám: 0011

Online kitölthető: https://egyszazalek.katolikus.hu/

Bizalmukat és támogatásukat ezúton is köszönjük a piarista közösség nevében.

Kalász Ákos
igazgató

Néhány gondolat az alapítvány névadójáról (forrás: a Piarista Templom honlapja)

1725-ben Berkes András nagyprépost, püspök két telket is a piaristáknak ajándékoz, sőt fölajánlja saját házát is, csak egy állandó tartózkodási helyet tart fönn magának. Az épületet saját költségén iskolai célokra át is alakíttatja. Az építkezés ideje alatt visszahúzódik a ház kamrájába, ahol addig csak üres edényeket tároltak. Mindezt csak azért, hogy a piarista atyáknak (a saját házában!) a legkevésbé se legyen a terhére.

"Mindezekhez járul, hogy amikor a mieinknek szinte semmije sincs és ajtóról ajtóra járva kell koldulniok, időnként maga eteti őket a sajátjából, sőt elég gyakran, amikor a papoknak kell koldulniok [...] ő misézik a diákoknak, vagy tanítja a hittant a sekrestyében[...] mindezt vidáman és derült arckifejezéssel..."

Ugyanebben az évben ő teszi le a piarista templom, piarista címerrel ellátott alapkövét.

1727-ben ugyancsak ő áldja meg a már használható szentélyt és a rendházat.

Kövessük Berkes András püspök nagylelkű hozzáállását, felajánlását!

 

Naptár
Aktuális | Következő események
Naptár Hírek Blog Galéria

Design: Unicial Program: Florka

Támogatók: logo logo logo logo
logo logo