Elkészült a Kalazancius-díjasok tablója

A tabló tervei két évvel ezelőtt készültek el az akkor 10. évfolyamos humán++ csoport fotó-grafika óráján – a diákok csapatokban dolgoztak. Ebben az évben került sor a legjobban sikerült terv megvalósítására - a Patrocínium ünnepére készültünk el az impozáns és méltóságot sugárzó tablóval.

A tervezést hosszas kutatások előzték meg: mi is pontosan ez a díj? Kik kapták meg eddig és ki érdemli meg a Kalazancius-díjat?

A Kalazancius-díj az egyik legkiemelkedőbb gimnáziumi díjunk, melyet 1943-ban a Piarista Rend magyarországi működésének 300 éves jubileuma alkalmából alapítottak. A mindenkori tartományfőnök adományozza intézményenként 1, maximum 2 diáknak, akik gimnáziumi éveik alatt mindvégig kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el, példás szorgalmúak és magaviseletűek, a piarista és keresztény értékeket hitelesen képviselik életükben, osztályközösségükben építő és megbecsült tagok.

 

A tabló bővíthető, minden évben felkerülnek rá az új Kalazancius-díjas tanulóink.Nagyon sok munkafolyamatot kellett összehangolni a munka folyamán, sokféle technikát és kreativitást igényelt ez a hatalmas méretekkel rendelkező mű (204 cm x 143 cm) – a tabló több rétegből áll, komoly asztalosmunkát igénylő feladat volt a farostlemez kivágása – a legfelső rétegen Vác fontos épületeinek, templomainak sziluettjei láthatók – megjelenik a Piarista templom, a Dóm, a Diadalív és a Fehérek Temploma.

A pirográffal égetett betűk elkészítése, a textilréteg felhelyezése a rétegek közé is hosszas folyamat eredménye - s a kézi hímzésű piarista címer alá is kellett egy farost réteget vágni. A fényképeket többnyire az iskola folyosóján található régi tablókról kellett újra lefényképezni, majd photoshoppal egységes stílusúvá kovácsolni, s a képek alá szépen formált betűkkel kellett felírni a díjazottak neveit.

Az anyagok beszerzése, szállítása is sok szervezési feladattal járt, a munkálatokat a gyakorlati műhelyben végeztük.Úgy érzem, mindenki sokat tanult ebben az alkotási folyamatban, s az eredmény, a megvalósult tabló is méltó módon képviseli iskolánk szellemiségét és a Kalazancius-díjasokat.A tablót az aulában helyeztük el.

Köszönet az alkotók áldozatos munkájáért!

A tabló megvalósításában részt vettek:

  • Bajkó Anna 12.c
  • Bereteki Ákos 10.c
  • Dósa Rebeka 12.c
  • Horváth Gergely Gellért 11.c
  • Pistyúr Imre 11.b
  • Pokorny Olivér 11.c
  • Szokolai Zita 12.c

Győrffy-Kovács Adrienn

Naptár
Aktuális | Következő események
Naptár Hírek Blog Galéria

Design: Unicial Program: Florka

Támogatók: logo logo logo logo
logo logo