Nevelőtestület, munkatársak 2023/2024. tanévben

   
 
Név  Kalász Ákos  E-mail küldés
Feladatkör   igazgató
Oktatott tárgyak  (magyar nyelv és irodalom, latin nyelv, média)
Fogadó óra  
 
Név  Horváthné Stumm Erzsébet  E-mail küldés
Feladatkör  igazgatóhelyettes
Oktatott tárgyak  matematika, (testnevelés)
Fogadó óra    TESZI-s fogadóóra: K 13:30-15:00
   
Név  Szabó-Pál Tibor  E-mail küldés
Feladatkör   igazgatóhelyettes, helyettes osztályfőnök (7. A)
Oktatott tárgyak  történelem, (latin nyelv, olasz nyelv)
Fogadó óra    
 
  Tantestület
   
Név  Aradi László  E-mail küldés
Feladatkör  ­osztályfőnök (11. C)
Oktatott tárgyak  ­ angol nyelv
 
Név  Aradi Szilveszter  E-mail küldés
Feladatkör  ­vezető prefektus
Oktatott tárgyak  ­prefektus
 
Név  Babicz István  E-mail küldés
Oktatott tárgyak  ­magyar nyelv és irodalom, gyógypedagógus
 
Név  Balla János Sch.P.  E-mail küldés
Oktatott tárgyak  ­angol nyelv, történelem, (katolikus hittan)

 
Név Barcza Csillag  E-mail küldés
Feladatkör    osztályfőnök (7. B)

Oktatott tárgyak

  magyar nyelv és irodalom, latin nyelv

   
Név  Barsi Boglárka  E-mail küldés
   helyettes osztályfőnök (10. C)Feladatkör
Oktatott tárgyak  angol nyelv
   
Név  Barta László  E-mail küldés
Oktatott tárgyak  prefektus
   
Név  Bartáné Győrfi Marianna  E-mail küldés
Feladatkör  színjátszó kör vezetője, helyettes osztályfőnök (9/Ny)
Oktatott tárgyak  magyar nyelv és irodalom, olasz nyelv
   
Név  Chován István  E-mail küldés
Feladatkör  osztályfőnök (9. C), prefektus
Oktatott tárgyak  magyar nyelv és irodalom
   

Név  Csolák Veronika  E-mail küldés
   osztályfőnök (9/Ny)Feladatkör
Oktatott tárgyak  matematika, informatika
 
Név  Csongor-Kiss Rita  E-mail küldés
   osztályfőnök (12. A)Feladatkör
Oktatott tárgyak  német nyelv

 

Név  Deákné Csete Zsuzsanna Csilla  E-mail küldés
Feladatkör  természettudományi munkaközösség-vezető, helyettes osztályfőnök (9. C)
Oktatott tárgyak  biológia, kémia, természettudomány
 
Név  Debreczeni Éva  E-mail küldés
   helyettes osztályfőnök (11. B)Feladatkör
Oktatott tárgyak  matematika, fejlesztőpedagógia, (fizika)

   
Név  Detre János
Oktatott tárgyak  evangélikus hittan
   
Név  Földváry István János  E-mail küldés
Feladatkör  prefektus
   
Név  Földváryné Molnár Mária Katalin  E-mail küldés
Oktatott tárgyak  katolikus hittan, technika és életvitel
 
Név  Fülöp Csenge  E-mail küldés
Oktatott tárgyak  hittan
   
Név  Gutbrod András  E-mail küldés
Oktatott tárgyak  informatika, (matematika, fizika)
   
Név  Győrffy-Kovács Adrienn  E-mail küldés
Feladatkör   művészeti munkaközösség-vezető, helyettes osztályfőnök (7. B)
Oktatott tárgyak  rajz és vizuális kultúra, technika és életvitel
 
Név  Gyulay Alexandra  E-mail küldés
Feladatkör  osztályfőnök (5. A)
Oktatott tárgyak  matematika
 
Név  Hegedűs Zoltán  E-mail küldés
   helyettes osztályfőnök (11. A)Feladatkör
Oktatott tárgyak  történelem, földrajz
   
Név  Dr. Hortoványi Judit  E-mail küldés
Feladatkör  osztályfőnök (10. A)
Oktatott tárgyak  földrajz, rajz és vizuális kultúra, természettudomány
 
Név  Horváth Tamás  E-mail küldés
   helyettes osztályfőnök (10. B)Feladatkör
Oktatott tárgyak  ének-zene, (zeneelmélet)

   
Név  Ivony István  E-mail küldés
Feladatkör  történelem munkaközösség-vezető, osztályfőnök (12. B)
Oktatott tárgyak  történelem, katolikus hittan
   
Név  Kádár József  E-mail küldés
Feladatkör  prefektus
 
Név  Kalászné Enyedi Krisztina  E-mail küldés
Feladatkör  latin munkaközösség-vezető, helyettes osztályfőnök (11. C)
Oktatott tárgyak ­   latin nyelv, tanulásmódszertan, fejlesztőpedagógia,
magyar nyelv és irodalom
   
Név  Dr. Kásáné Meszlényi Lívia  E-mail küldés
Oktatott tárgyak  matematika, fizika
   
Név  Keller Krisztina  E-mail küldés
   ifjúságvédelmi felelős, prefektaFeladatkör
   
Név  Király Bálint  E-mail küldés

Feladatkör  osztályfőnök (10. C)

Oktatott tárgyak  latin nyelv, olasz nyelv
   
Név  Kósa Klára  E-mail küldés
Feladatkör   helyettes osztályfőnök (10. A)
Oktatott tárgyak  spanyol nyelv, angol nyelv

   
Név  Kovács Nóra  E-mail küldés
   helyettes osztályfőnök (12. A)Feladatkör
Oktatott tárgyak  ­biológia, kémia
   
Név  Kövics Csaba  E-mail küldés
   helyettes osztályfőnök (6. B)Feladatkör
Oktatott tárgyak  testnevelés,(földrajz)
   
Név  Lachegyiné Tesánszky Éva Magdolna  E-mail küldés

Feladatkör  osztályfőnök (10. B)

Oktatott tárgyak  angol nyelv, (portugál nyelv)
 
Név  Lelkesné Gábor Aranka  E-mail küldés
Oktatott tárgyak  ­matematika, fizika, informatika

   
Név  Ligetiné Szabó Klára  E-mail küldés
   helyettes osztályfőnök (9. B)Feladatkör
Oktatott tárgyak  matematika, fizika
   
Név  Lovretity Laura  E-mail küldés
   helyettes osztályfőnök (5. A)Feladatkör
Oktatott tárgyak  magyar nyelv és irodalom, gyógypedagógus
   
Név  Nagyné Ludmány Zsuzsa  E-mail küldés
Oktatott tárgyak biológia, kémia, katolikus hittan
 
Név  Pálfai Imre Remig  E-mail küldés
Feladatkör    osztályfőnök (12. C)
Oktatott tárgyak  történelem, latin nyelv
 
Név  Palkó Balázs Dávid  E-mail küldés
Feladatkör  osztályfőnök (8. B)
Oktatott tárgyak  angol nyelv, hittan, (magyar nyelv és irodalom)
   
Név  Péli Sándor  E-mail küldés
Feladatkör  osztályfőnök (11. B)
Oktatott tárgyak  testnevelés
   
Név  Ribényi Mónika Eszter  E-mail küldés
Feladatkör  idegen nyelvi munkaközösség-vezető, helyettes osztályfőnök (5. B)
Oktatott tárgyak  német nyelv
 
Név  Rózsáné Zabulik Klára Imola  E-mail küldés
   helyettes osztályfőnök (12. C)Feladatkör
Oktatott tárgyak  angol nyelv, (német nyelv)

   
Név  dr. Sándor Éva  E-mail küldés
  helyettes osztályfőnök (8. A)Feladatkör
Oktatott tárgyak  ­angol nyelv
   
   
Név  Sebesi Zsuzsanna  E-mail küldés
Feladatkör  osztályfőnök (5. B)
Oktatott tárgyak  magyar nyelv és irodalom, angol nyelv, (katolikus hittan)
   
Név  Simon Balázs  E-mail küldés
   helyettes osztályfőnök (6. B)Feladatkör
Oktatott tárgyak  testnevelés
   
Név  Starecz Zsuzsanna  E-mail küldés
   helyettes osztályfőnök (8. B)Feladatkör
Oktatott tárgyak  angol, (magyar)
   
Név  Südi Máté  E-mail küldés
  osztályfőnök (9. B)Feladatkör
Oktatott tárgyak  angol nyelv
   
Név  Szabó-Pál Eszter  E-mail küldés
Feladatkör  osztályfőnök (7. A)
Oktatott tárgyak  matematika, földrajz
   
Név  Szentesi Imre Illés  E-mail küldés
Feladatkör  osztályfőnök (9. A)
Oktatott tárgyak  matematika, fizika
 
Név  Szeri Eleonóra  E-mail küldés
Feladatkör  testnevelés munkaközösség-vezető, osztályfőnök (6. B)
Oktatott tárgyak  testnevelés
   
Név  Tobisch Adrienn  E-mail küldés
Feladatkör   mat-fiz-info munkaközösség-vezető, osztályfőnök (6. A)
Oktatott tárgyak  matematika, (angol nyelv)
   
Név  Turócziné Kiscsatári Nóra  E-mail küldés
   helyettes osztályfőnök (12. B)Feladatkör
Oktatott tárgyak  matematika, informatika
   
Név  Vámos Violetta  E-mail küldés
   helyettes osztályfőnök (9. A)Feladatkör
Oktatott tárgyak  magyar, (latin)
   
Név  Varga Irina  E-mail küldés
Feladatkör    helyettes osztályfőnök (6. A)
Oktatott tárgyak  ­matematika, informatika
 
Név  Dr. Vass Bálint Sch.P.  E-mail küldés
Feladatkör  hittan munkaközösség-vezető, osztályfőnök (8. A)
Oktatott tárgyak  francia nyelv, német nyelv, katolikus hittan
 
Név  Vass Ildikó  E-mail küldés
Feladatkör  osztályfőnök (11. A)
Oktatott tárgyak  francia nyelv, német nyelv
   
Név  Vereb Zsolt Sch.P.  E-mail küldés
Feladatkör  házfőnök
Oktatott tárgyak  fizika, (matematika, hittan)
   

Tanári fogadóórák:

egyéni időpont egyeztetése alapján,

e-mail-ben: vezeteknev.keresztnev@vac.piarista.hu vagy
telefonon a 06-27/502-480-as központi számon és kérjék a TANÁRI SZOBÁT.

 

   
  Technikai munkatársak vezetői
 
Név  Pintér Gáborné  E-mail küldés
Feladatkör  gazdasági vezető
   
Név  Hanák Ferenc  E-mail küldés
Feladatkör  műszaki vezető
   
Név  Csabai Jánosné  E-mail küldés
Feladatkör  élelmezésvezető
   
   
  Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkatársak
 
Név  Avarné Balázs Viktória  E-mail küldés
Feladatkör  menza ügyintéző
 
Név  Komjátiné Bartos Nóra  E-mail küldés
Feladatkör  védőnő
 
Név  Kővári Árpád  E-mail küldés
Feladatkör  rendszergazda, oktatástechnikus
 
Név  Kürtösné Lukács Gabriella  E-mail küldés
Feladatkör  munkaügyi előadó
 
Név  Medgyesyné Király Gabriella  E-mail küldés
Feladatkör  könyvtáros
 
Név  Nagy-Szakmáry Enikő  E-mail küldés
Feladatkör  iskolapszichológus
 
Név  Péliné Tóth Magdolna  E-mail küldés
Feladatkör  laboráns
 
  Név  Retzlerné Nádas Veronika  E-mail küldés
Feladatkör  iskolatitkár
 
Név  Szabó Eszter  E-mail küldés
Feladatkör  titkárságvezető
 
Név  Villantné Szabó Dorottya  E-mail küldés
Feladatkör  könyvelő
 
 
  Munkatársak
 
Név  Góczán Miklósné
Feladatkör  takarítónő
 
Név  Hauberné Jakubecz Piroska
Feladatkör  konyhai dolgozó
 
Név  Hegyaljai Nikoletta
Feladatkör  portás
 
Név  Janek Krisztina
Feladatkör  takarítónő
 
Név  Katáné Farkas Erzsébet
Feladatkör  oktatási asszisztens
 
Név  Kopacz Patrícia  
Feladatkör  takarítónő
 
Név  Korbaditsné Wator Anikó
Feladatkör  takarítónő
 
Név  Kormány Antalné
Feladatkör  takarítónő
 
Név  Molnár Imre  
Feladatkör  karbantartó
 
Név  Molnár Lászlóné
Feladatkör  konyhai dolgozó
 
Név  Oroszi Péterné 
Feladatkör  takarítónő
 
Név  özv. Pintér Miklósné
Feladatkör  takarítónő
 
Név  Pothánszky László  
Feladatkör  karbantartó
 
Név  Rodákné Bogdán Mónika  
Feladatkör  szakácsnő
 
Név  Ságiné Fukács Margit  
Feladatkör  takarítónő
 
Név  Szedlárné Szép Szilvia  
Feladatkör  szakácsnő
 
Név  Ternay Anna   
Feladatkör  portás
 
Név  Varga Istvánné  
Feladatkör  konyhai dolgozó
 
Név  Veres Carmen Luminita  
Feladatkör  konyhai dolgozó
 
Név  Zomborka György  
Feladatkör  karbantartó
 
Naptár
Aktuális | Következő események
Naptár Hírek Blog Galéria

Design: Unicial Program: Florka

Támogatók: logo logo logo logo
logo logo