Váci Piarista Gimnázium – a lehetőségek iskolája

2021-ben február 19-ig van a jelentkezési határidő a középfokú intézményekbe. A Piarista Gimnázium már több mint 300 éve áll Vác belvárosában, és idén is szeretettel várja a jelentkezőket. Interjú Kalász Ákos igazgató úrral.

Hogyan készülnek a felvételizők fogadására idén, a világjárvány közepén?

A felvételi folyamat októbertől március közepéig tartó időszak, a kölcsönös ismerkedés ideje. A vírushelyzet ugyan gátolja ezt a folyamatot, de a visszajelzések alapján hatékony segítséget tudtunk nyújtani a tájékozódásban. Személyes találkozásra nem volt lehetőség, de sokféle virtuális tartalmat böngészhettek az érdeklődők az iskola honlapján, sőt virtuális találkozásokat is szerveztünk a diákoknak, szülőknek. A novemberi két „betekintőnkön” és a decemberi nyílt napunkon rengetegen „látogattak el” hozzánk. Az igazgatói előadás mellett különböző chatszobák beszélgetéseibe tudtak bekapcsolódni a regisztrált érdeklődők, ahol a kérdéseikre tanároktól, alsós és felsős diákoktól vagy a szülőktől kaphattak választ. Az iskola épületével, a benne zajló munkával játékos formában ismerkedhettek felvételizőink: létrehoztunk egy online (be)szabadulószobát, ahol igen sok mindent tudtunk megmutatni képek, kisfilmek segítségével a mindennapi életünkből. A szabadulószoba továbbra is elérhető honlapunkon! Nem csak felvételizőknek ajánljuk!

Hogyan mutatná be a Piarista Gimnáziumot? Milyen speciális jellege van az iskolának?

Katolikus, a piarista szerzetes rend fenntartásában működő iskolánkban a rendalapító Kalazanci Szent József víziója alapján fogalmazzuk meg nevelési céljainkat: a pedagógia fókuszában a teljes ember, a gyermek teljessége áll mind a négy nevelési dimenziójával, a szellemi, a lelki, a testi és a közösségi vonatkozásaival. Ez 400 éve változatlan. A különbség annyi, hogy amíg Kalazancinak az volt a feladata a 16. században, hogy az Istenhez vezető út mellett megtanítsa a diákokat írni, olvasni, számolni, addig a 21. században olyan kompetenciákat is meg kell erősítenünk a gyerekekben, amellyel a gyorsan változó világban boldogulhatnak. A kommunikáció, a kooperáció, a kritikai gondolkodás, a kreativitás mind 21. századi szükséges készségek, amelyek fejlesztése kiemelt feladatunk. Emellett arra is tanítgatjuk a gyermekeket, hogy hogyan tudnak harmonikus kapcsolatban lenni önmagukkal, a környezetükkel és a teremtett világgal annak érdekében, hogy megtapasztalják az Istenhez tartozás boldog, biztonságos érzését. A tanórák ugyanolyan rendben zajlanak, mint más iskolákban, de a tanórán kívüli tevékenységek színes palettáját is kínáljuk. A lehetőségek iskolája vagyunk. Önkéntesen kapcsolódhatnak diákjaink az énekkarba, a színjátszókörbe, a cserkészethez, a Kalazancius Mozgalom csoportjaihoz, a művészeti műhelyhez, és számos, tanórák utáni sportfoglalkozáshoz (vívás, kézilabda, kosárlabda, röplabda, TRX, futball, szertorna, ping-pong, teqbal stb.). Az önkéntességből fakadóan osztályközösségeken átívelő erős elköteleződés alakul ki az egyes programok mentén, így a közösségek nagy megtartóerőt jelentenek.

Az iskola tanárai hogyan támogatják ezt a közösségi jelleget?

Az iskola tanárai maguk is alkotó közösségekben dolgoznak együtt. A tanórákon megjelennek a kooperatív munkaformák. Azon dolgozunk, hogy ne passzív, ülő és figyelő, táblát másoló „hallgatókat” neveljünk az iskolánkban, hanem aktív, kérdező, kifejező, kommunikáló, tapasztalataikat megosztó, tudását a közösségnek adó tanulók legyenek növendékeink. Ehhez adott akár 8 iskolánkban eltöltött év. Ez a készségfejlesztés egy hosszú, kidolgozott, tudatos folyamat. Fontos, hogy az iskolánkat választó diákok nyitottak legyenek a világra, a tanulásra, meglegyen bennük az önfejlesztés és a partnerség igénye.

Egyházi iskola lévén fontosnak tartják a lelki nevelést. Hogyan zajlik a léleknevelés-növelés az iskolában?

A lelki nevelésünk sokrétű. Az iskolát a szó szerinti katolicitás – az egyetemesség jellemzi. Nemcsak katolikus diákokat fogadunk, hanem más keresztény felekezetű diákjaink is vannak. Járnak hozzánk nem vallásos, de olyan családok gyermekei, akik nyitottak iskolánk szellemiségére. A testvéregyházakkal baráti kapcsolatot ápolunk, ami a mindennapokban több szinten megnyilvánul. A protestáns tanulók saját vallásuk lelkipásztorai által tartott hittanórára járhatnak, a 9. évfolyamos hittanórák pedig kifejezetten ökumenikus szellemiségben zajlanak. A korosztályukat érintő kérdésekkel kapcsolatos témákban hallgathatnak előadásokat, majd kis csoportokban dolgozzák fel a hallottakat, a tapasztalatokat. Ilyen témák például az önismeret, a függőségek, a családi életre nevelés sok vonatkozása. Az 5-7. osztályban órarendbe épített szentmisén vesznek részt a fiatalok. Minden évben minden osztály részt vesz egy „második osztálykirándulásnak” nevezhető lelkigyakorlaton is. Ez a 12. évfolyamosainknak egy hivatástisztázó, életcélkereső csendes elvonulás, ahol kísérőként segítjük őket egyéni útjuk megtalálásában. Számos más olyan formát is kínálunk, amely támogathatja a fiatalokat abban, hogy növekedjenek hitükben.

Milyen képzést kínálnak a felvételizőknek?

A nyolcosztályos képzésünk keretében két 30 fős osztályt indítunk. Az egyikben angolt, a másikban az osztály egyik fele angolt, a másik németet tanulhat. A kilencedikes osztályban leginkább az angol nyelvi előkészítő tagozaton lehet hozzánk csatlakozni.

Milyen képzési sajátosságok jellemzik a Piarista Gimnáziumot?

Sok ilyen van, néhányat emelek ki: az ötödik osztály elején két napos tanulásmódszertani tréninget tartunk a kisdiákoknak, hogy segítsük őket a saját tanulási stílusuk megtalálásában. A nyelvi előkészítős nagygimnazistáknak az első évben a nyelvtanulás mellett egy komplex kompetenciafejlesztő foglalkozássorozatot tartunk, ugyancsak tréning módszerekkel, az órarendbe építve. Kilencedik évfolyamtól a ++ képzésünk keretében a diákok az érdeklődésük és belső motivációjuk mentén választhatnak hét terület közül: humán kultúra, fizika, biológia, informatika, matematika, média, tanulásmódszertan. Mindez a 11-12. évfolyamon a fakultációk rendszerében teljesedik ki, ahol emelt óraszámban készülhetnek fel a diákok az emeltszintű érettségire. Fontosnak tartjuk a művészeti műhelyünk tevékenységét is, ahol mindenféle technikával készült alkotásban kipróbálhatják magukat gyerekek – kibontakoztathatják képességeiket, tehetségüket, tanáraink kiállításokat is szoktak szervezni munkáikból. A zenei műveltség kiteljesítéséhez az énekkarokban nyílik mód, míg a test „növelésére” a kitűnő iskolai infrastruktúránk (rekortán futópálya, műfüves pálya, tornacsarnok) mellett számos kirándulás (téli, nyári), túra (vízen, szárazföldön) is jó lehetőséget ad.

Egy interjúban az iskolát családiasnak nevezte. Egy közel 750 fős intézmény hogyan tud családias lenni?

Számunkra természetes az iskola családiassága, diákjaink otthonosan érzik magukat, amit elősegít a nagycsaládosok igen erős jelenléte. Diákjaink személyes figyelmet tapasztalhatnak meg mind a tanárok, mind a munkatársak részéről. A menza is finom. Saját konyhánkban készült finom ételeket ehetünk, amiket szakács-anyukák főznek. A finom illatok már reggeltől belengik a patinás épület hosszú folyosóit. Azt látom, a gyerekek örömmel jönnek iskolába, szeretik a közösségeiket. Ez adja a legnagyobb otthon-érzésüket. Jó ide járni!

 

 

 

Naptár
Aktuális | Következő események
Naptár Hírek Blog Galéria

Design: Unicial Program: Florka

Támogatók: logo logo logo logo logo