Igazgatói kinevezés

Június 16-án a Te Deumra gyűltek össze a piarista diákok a Székesegyházba. A szentmisét Labancz Zsolt tartományfőnök atya celebrálta. A hálaadó szentmise után megköszönte Futó Béla igazgató úrnak munkáját, és beiktatta igazgatói szolgálatába Kalász Ákos tanár urat. A tanévzáró ünnepély keretében a tantestület jutalmazottjai is átvehették munkájuk elismeréséül a díjakat.

Kedves Váci Piarista Közösség!

Az alábbiakban Labancz Zsolt tartományfőnök atya levelét és Kalász Ákos igazgató úr beszédjét olvashatják.

Kedves Diákjaink, Kedves Szülők, Családok!

Lezárult az intézményünk vezetői tisztségére kiírt pályáztatási folyamat. Ennek eredményeképpen, a Piarista Rend Magyar Tartománya tanácsának június 9-i döntése szerint a 2017/2018-as tanévtől Kalász Ákos kollégánkat, intézményünk korábbi igazgatóhelyettesét nevezem ki a váci Piarista Gimnázium és Kollégium igazgatójává.

Tartományunk nevében ezúton is tisztelettel köszönöm rendtársam, Futó Béla SP igazgató úr vezetői tevékenységét. Meggyőződésünk, hogy váci iskolánk életének, munkájának általa is formált értékei tovább növekedhetnek.

A 2016/2017-es tanév zárásának feladata és felelőssége az intézmény jelenlegi vezetéséé, a következő hetekben ugyanakkor az új vezető részvételével átadás-átvételi folyamat kezdődik – a közelebbi és távolabbi jövő tervezését pedig már ő és vezetői csapata irányítja.

Ezúton is kérem tisztelettel összefogásukat, támogatásukat iskolánkért, közösségünkért, s egyben hívom is Mindannyiukat, bontakoztassuk tovább együtt a váci piarista iskolát.

Üdvözlettel, Labancz Zsolt tartományfőnök

Az alábbiakban Kalász Ákos igazgató úr beiktatásakor mondott beszédét olvashatják. Itt egy öregdiák által küldött videofelvételen láthatják is.

Főtisztelendő Tartományfőnök úr, Igazgató úr, tanár kollégáim, kedves diákjaink, szülők, öregdiákok, barátok! 

Mindenek előtt én is szeretném köszönteni Futó Béla igazgató urat. Fáradhatatlanságát, bátor ötletteliségét és a diákokra forduló szüntelen figyelemét köszönöm. A váci piarista közösség nevében kívánom, hogy jó egészségben, és új feladatában örömet találva végezze eddigi hűségével piarista szolgálatát. A váci iskolát pedig őrizze kedves emlékei között – nem feledve, hogy ha Vácra jön, egy kicsit mindig hazatér.

Kedves Diákok!

Jól emlékszem arra a napra, amikor először léptem be a váci Piarista Gimnázium kapuján. 1996. szeptember 2-a, hétfő, reggel volt. Minden igyekezetem ellenére elkéstem, mert Budapestről a buszom lassabb volt a vártnál. Mivel még éppen az osztályfőnököm előtt léptem be a terembe ismeretlen 30 osztálytársam közé, a bokámat nem ütöttem meg. Mindez 21 évvel ezelőtt történt. Piarista diák voltam én is, mint Ti most. Váci piarista diák. Ismerem, saját tapasztalatból éltem meg az idetartozás minden szép, örömteli, de munkás, feladatokkal és felelősséggel teli érzését. És szívesen mondom el nektek, hogy alakuló életemnek legfontosabb évei voltak azok. Ezért a mai napig hálás vagyok tanáraimnak, a szerzetes atyáknak és osztálytársaimnak is.    

13 tanárként itt töltött évem után örömmel, a szolgálat súlyát és felelősségét átérezve fogadtam Tartományfőnök atyától igazgatói kinevezésem.

Szeretnék méltó igazgatója lenni iskolánknak és egész közösségünknek is. Hiszen a Váci Piár családja egy páratlanul sokszínű és gazdag közösség. A közel 700 fős iskolai közösséghez, diákok, tanárok és munkatársak mellett sok-sok 100 öregdiák és szülő kapcsolódik élő szállal. Hittel és nagy várakozással tekintek a jövőnk felé. És bár, Kedves Diákok, Ti nem, én nagyon várom a szeptembert! Tegnap egy 11.-es diák odalépett hozzám, és azt mondta: Tanár úr, ne aggódjon, segítünk, számíthat ránk! Bevallom, az egyik legszebb mondat, amit tanár diáktól hallhat. Sok szép pillanatot élhettem meg az elmúlt napokban. Vasárnap például a szokolyai plébános, Temesvári Benedek atya iskolánkért imádkozott a szentmisében. Azt mondta, hogy eddig 4 gyermekem volt, most pedig kaptam a Jóistentől 600-at. Mosolyogtam. De bevallom, Kedves Lányok és Fiúk, régóta érzem irántatok az atyai felelősségem, és remélem, tapasztalni fogjátok az atyai törődésemet, és szeretetemet is.

Tanár úr, számíthat ránk! Kedves Diákok! Számítok is Rátok! De remélem, érezni fogjátok azt is, hogy Ti is számíthattok rám, és számíthattok ránk, piarista tanárokra – éppúgy, mint eddig.

Arra fogok törekedni, hogy iskolánk szeretetteli együttműködésben gyarapíthasson benneteket mind közösségben mind pedig személyes figyelemben. Figyelni fogok arra, hogy igényes, fegyelmezett, de jóhangulatú munkában fejlődjetek. Megélhessétek a felelős gondolkodásból és az alkotókedv kibontakoztatásából fakadó örömöt. És szeretném, ha kellő szerénységgel, de lélekben mindig boldogan mondhatnátok ki, hogy a „Váci Piár a Ti iskolátok”. És felelősek lesztek érte, éppen úgy, ahogy önmagatokért is.    

Kedves Szülők, Öregdiáktársak, számítok Önökre, számítok Rátok is! Hiszem azt, hogy a kalazanciusi iskola különleges misszióra hivatott a világban. Ehhez a küldetéshez kötődünk, és vállalunk feladatot itt Vácott is piarista nevelőként, de piarista diákként, szülőként és öregdiákként is. Hittel, tudással gazdagítunk és gazdagodunk, a jó és szép élet reményével indulnak és indítjunk utatjukra gyermekeiket. És ez kedves Isten előtt. Ezeket szüntelenül szem előtt tartó igazgató szeretnék lenni a diákok és nevelőközösségünk szolgálatában. Közös küldetésünkért kérem a Szentlelket – és kérjétek Ti is, diákok –:  „adj nekünk jó lelket, jó kedvet, szorgalmat és kitartást ahhoz a munkához, amelyre meghívtál!

Szeretettel és bizalommal köszöntelek Titeket!

Kalász Ákos, igazgató

 

 

 

 

Naptár
Aktuális | Következő események
Naptár Hírek Blog Galéria

Design: Unicial Program: Florka