Kettős köszönet

A tanév végén levélben köszönte meg Szilvásy László SP tartományfőnök atya a piarista intézmények pedagógusainak, munkatársainak egész éves munkáját és a járványidőszak alatti helytállását. Pedro Aguado generális atya pedig a járvány idején megerősödött gondolatait is megfogalmazta egy külön köszönőlevélben.

Kedves Munkatársak!

 A tanév végeztével vagy vége felé közeledve írom nektek ezt a levelet, hogy kifejezzem köszönetemet és hálámat azért a munkáért és helytállásért, amelyről ebben az évben is tanúságot tettetek.
Az élet egy iskolában mindig nehéz és kihívásokkal teli. A pedagógusnak és a többi munkatársnak is sok olyan kitett helyzettel, váratlan történéssel kell megbirkóznia, amelyre nem lehet felkészülni. Egész emberségünket, személyiségünket igényli ez a munka, melyet jól és tisztességesen nem lehet fél szívvel végezni, mert különben az a ránk bízottak kárára lenne. Ezért a teljes odaadásért vagyok különösen hálás nektek. Sajnos újra meg újra megtapasztaljuk, hogy a társadalom nem becsüli túl sokra erőfeszítéseinket, de akinek a nevelés az élethivatása, az ezen is túllép, mert olyan mélyen megérinti az, ami egykor Kalazanci Szent Józsefet is megérintette: a gyermekek és fiatalok végtelen vágya arra, hogy foglalkozzanak, törődjenek velük, hogy segítséget kapjanak a teljes emberré váláshoz.
Az idei tanév aztán olyan kihívásokat is hozott, amelyekre emberemlékezet óta nem volt példa: újra bezárták az iskolákat, a tanév vége előtt. Ilyen háborúk és forradalmak idején szokott előfordulni: most a világjárvány következtében kényszerültek erre a hatóságok. A tantestületek, a tanárok és munkatársak az igazgatók vezetésével óriási erőfeszítésekkel és hihetetlen odaadással oldották meg a mögöttünk hagyott hónapokat. Bár az iskolaépületek üresen, elhagyatottan álltak, az iskola közössége élt és működött mindenütt, hála nektek.
Még nem látjuk, hogy a közeli jövő milyen megpróbáltatások elé állít bennünket, de a magam részéről biztos vagyok abban, hogy hivatásunkban elkötelezett közösségünk meg fog birkózni vele, nem annyira saját erejéből, hanem a gondviselő Isten kegyelméből és segítségével.
Ezen levelemhez csatolva szeretném eljuttatni hozzátok a generális atya levelét, amelyet a járványhoz kapcsolódóan írt mindannyiunknak.
Még egyszer köszönöm egész éves fáradozásotokat, és pihentető, életet adó nyári vakációt kívánok mindnyájatoknak.

Budapest, 2020. június 24-én

Hálás szívvel:
Szilvásy László
tartományfőnök

Generális atya levele:
2020_05_22_a_generalis_atya_koszonolevele_a_tanaroknak_neveloknek.pdf (527 kB)

Naptár
Aktuális | Következő események
Naptár Hírek Blog Galéria

Design: Unicial Program: Florka