Nincsenek szavak! Isten veled, barátunk!

Elhunyt Kármán Szabolcs. Apa, férj, piarista öregdiák (1996b), az iskola rendszergazdája, tiszta szívű munkatárs, barát -  hazatért az Úrhoz, akit szívében viselt egész életében. 

Temetése 2021. március 27-én lesz 10:00-kor az őrbottyáni  temetőben. Lélekben és imával legyünk együtt! 

Nyugodj békében, Testvér!

Szabolcs 1992 szeptemberében érkezett iskolánkba kamasz fiúként - diákként. Tanulmányait az újraindulást követő második váci piarista évfolyamban végezte Vereb Zsolt atya osztályában.

2015-ben tért vissza egykori gimnáziumába - immár férjként, apaként, rendszerfejlesztő informatikus-technikusként. Családjával feleségével és kisfiával Őrbottyánban élt.

Életvidám, másokhoz természetességgel kapcsolódó, környezetét derűvel eltöltő ember volt. Munkájában pontos, önfeláldozó és jó szakember volt. Mindig azt kereste, hol és kin tud segíteni. Türelmessége, szakmai hozzáértése, emberszeretete nagyon termékenyen kapcsolódott össze figyelmességével és segítőkészségével. Az iskolát a magáénak tekintette, mert az övé is volt. Minden megoldandó feladatához nyitottsággal, elköteleződéssel állt. Nyitott volt a tanulásra és az inspiráló közös gondolkodásra, a problémák kreatív és szellemes megoldására. Igazi csapattag volt. Szabolcs azt is kereste, hogyan tud az iskola diákközösségéhez közvetlenül kapcsolódni. Számos alkalommal vezetett és kísért lelkigyakorlatot. Humora, világképe, életszemlélete belső békéről árulkodott. Szabolcs Istenszerető, mélyen hívő ember volt. Építő tagja volt az őrbottyáni katolikus közösségnek is. Nagyszerűen zenélt, gitározott, de más hangszereket is szívesen megszólaltatott. Szentségimádások,  keresztút, szentmise – zenei tehetségét örömmel állította a liturgikus szolgálatba is. Szabolcs örömmel alkotott. Zenét, használati eszközöket, informatikai programokat. Szabolcs szívélyes társaság volt, remek kolléga, kedves barát, kiváló ember.   

Betegségének első napjaiban is velünk volt, segíteni szeretett volna betegágyából is. Végül a szemünk előtt fogyott el az ereje. Erőtlenségében kórházi kezelésre szorult. A Szabolcsot ismerő barátok, sok 100 jószándékú ember imakört alkotva fohászkodtak a gyógyulásáért. És jó úton járt a gyógyulásban. Azonban drámai és gyors fordulat állt be állapotában. Szabolcs meghalt! Most az ima egyetlen sorát halljuk fülünkben: …legyen meg a Te (üdvözítő) akaratod! Az Isten hazahívta Szabolcsot. Nekünk fájdalmas, nehéz megérteni, hitünket próbálja és erősíti ennek elfogadása. Hiánya átjár bennünket, barátait, kollégáit, de legjobban szeretett feleségét, fiát és édesapját, akik szívükből gyászolják, gyászoljuk. A vigasztaló Szentlélek töltsön el mindannyiunkat!

Kalász Ákos

Szabolcs, hiányzol! Szeretettel és példaként gondolunk rád! Vigyázunk hozzánk járó 11 éves fiadra és családodra! És nem hisszük el, hogy nem találkozunk most egy darabig, de hisszük, hogy majd… újra… De ahhoz imáidra is szükségünk van. Imádkozz értünk, Szabi! Kérlek!

 

Naptár
Aktuális | Következő események
Naptár Hírek Blog Galéria

Design: Unicial Program: Florka

Támogatók: logo logo logo logo logo