Tantestület 2018/2019. tanévben

 

   
  Iskolavezetés
 
Név  Kalász Ákos 
Feladatkör   igazgató, osztályfőnök (12.B)
Oktatott tárgyak  magyar nyelv és irodalom, latin nyelv, média
Fogadó óra    péntek 4. óra
 
Név  Salamon Ágota  
Feladatkör  igazgatóhelyettes, osztályfőnök (11.B)
Oktatott tárgyak  angol nyelv, (orosz nyelv)
Fogadó óra    péntek 3. óra
   
Név  Szabó-Pál Tibor 
Feladatkör   igazgatóhelyettes, osztályfőnök (11.A)
Oktatott tárgyak  történelem, latin nyelv, olasz nyelv
Fogadó óra    csütörtök 4. óra
 
 
  Tantestület
 
Név  Dr. Acél Zsolt SchP 
Oktatott tárgyak  katolikus hittan, latin nyelv, magyar nyelv és irodalom
Fogadó óra    szerda 2. óra
   
   
Név  Antal Jánosné  
Feladatkör  ­
Oktatott tárgyak  ­biológia, kémia
Fogadó óra    ­szerda 3. óra
 
Név  Aradi László  
Feladatkör  ­
Oktatott tárgyak  ­ angol nyelv
Fogadó óra     ­csütörtök 6. óra
 
Név  Aradi Szilveszter  
Feladatkör  ­
Oktatott tárgyak  ­
Fogadó óra     ­
 
Név  Barcza Csillag  
Oktatott tárgyak  magyar nyelv és irodalom, latin nyelv
Fogadó óra    szerda 6. óra
 
 
Név  Bartáné Győrfi Marianna  
Feladatkör  osztályfőnök (12.A)
Oktatott tárgyak  magyar nyelv és irodalom, olasz nyelv
Fogadó óra    csütörtök 3. óra
 
Név  Dr. Borbély Venczel  
Oktatott tárgyak  fizika
Fogadó óra    péntek 6. óra
   
   
Név  Chira Csongor  
Feladatkör  
Oktatott tárgyak   történelem
Fogadó óra
 
Név  Chován István  
Feladatkör  
Oktatott tárgyak  magyar nyelv és irodalom, német nyelv
Fogadó óra    kedd 4. óra
 
Név  Csongor-Kiss Rita   
Feladatkör  osztályfőnök (7.A)
Oktatott tárgyak  német nyelv
Fogadó óra    kedd 4. óra
 
Név  Csorba László   
Oktatott tárgyak  biológia, kémia, médiaismeretek
Fogadó óra    szerda 3. óra
 
 
Név  Deákné Csete Zsuzsanna Csilla  
Feladatkör  természettudományi munkaközösség-vezető, osztályfőnök (9.A)
Oktatott tárgyak  biológia, kémia, természetismeret
Fogadó óra    kedd 5. óra
 
Név  Debreczeni Éva   
Oktatott tárgyak  matematika, fizika
Fogadó óra    szerda 4. óra
 
 
Név  Dekiszky Csilla Rita  
Feladatkör  osztályfőnök (8.B)
Oktatott tárgyak  latin nyelv, magyar nyelv és irodalom
Fogadó óra    szerda 4. óra
 
Név  Detre János  
Oktatott tárgyak  evangélikus hittan
Fogadó óra     
   
   
Név  Fiedler Ferenc  
Oktatott tárgyak  testnevelés
Fogadó óra     
   
   
Név  Fogarasi Verona   
Oktatott tárgyak  magyar nyelv és irodalom, tánc és dráma
Fogadó óra    péntek 6. óra
 
 
Név  Földváry István János  
Feladatkör  prefektus
Oktatott tárgyak  (biológia, technika és életvitel, katolikus hittan)
Fogadó óra     hétfő 1. óra
   
Név  Földváryné Molnár Mária Katalin   
Oktatott tárgyak  katolikus hittan, technika és életvitel
Fogadó óra    kedd 6. óra
 
 
Név  Gutbrod András  
Feladatkör  matematika-fizika-informatika munkaközösség-vezető
Oktatott tárgyak  matematika, fizika, informatika
Fogadó óra    szerda 3. óra
   
Név  Győrffy-Kovács Adrienn   
Oktatott tárgyak  rajz és vizuális kultúra
Fogadó óra    péntek 4. óra
 
 
Név  Gyulay Alexandra  
Feladatkör  prefekta
Oktatott tárgyak  matematika
Fogadó óra    kedd 2. óra
   
Név  Dr. Hortoványi Judit  
Feladatkör  művészetek csoportvezető, osztályfőnök (5.A)
Oktatott tárgyak  földrajz, rajz és vizuális kultúra, természetismeret
Fogadó óra    csütörtök 6. óra
 
Név  Horváth Luca Zsóka  
Feladatkör  ­
Oktatott tárgyak  ­matematika, katolikus hittan
Fogadó óra     ­szerda 3. óra
   
Név  Horváth Tamás  
Oktatott tárgyak  ének-zene, (zeneelmélet)
Fogadó óra    csütörtök 5. óra
   
   
Név  Horváthné Stumm Erzsébet  
Feladatkör  osztályfőnöki munkaközösség-vezető, osztályfőnök (8.A)
Oktatott tárgyak  matematika, testnevelés
Fogadó óra    hétfő 1. óra
   
Név  Igar Tibor  
Oktatott tárgyak  testnevelés
Fogadó óra     
   
   
Név  Ivony István   
Feladatkör  történelem-latin munkaközösség-vezető, osztályfőnök (7.B)
Oktatott tárgyak  történelem, katolikus hittan
Fogadó óra    kedd 1. óra
   
Név  Juhász Gábor  
Feladatkör  osztályfőnök (10.B)
Oktatott tárgyak  történelem, földrajz, katekéta
Fogadó óra    szerda 3. óra
   
Név  Kalászné Enyedi Krisztina  
Feladatkör  ­
Oktatott tárgyak  ­latin nyelv, tanulásmódszertan, fejlesztőpedagógia (magyar nyelv és irodalom)
Fogadó óra    ­péntek 3. óra
   
Név  Dr. Kásáné Meszlényi Lívia  
Feladatkör  osztályfőnök (12.C)
Oktatott tárgyak  matematika, fizika
Fogadó óra    csütörtök 2. óra
   
Név  Kesziné Halász Judit  
Oktatott tárgyak   német nyelv
Fogadó óra    hétfő 3. óra
 
 
Név  Király Bálint   
Feladatkör  osztályfőnök (10.C)
Oktatott tárgyak  latin nyelv, olasz nyelv
Fogadó óra    hétfő 6. óra
 
 
Név  Komjátiné Bartos Nóra  
Feladatkör  védőnő, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
 
 
   
Név  Korpás Veronika Anna  
Feladatkör  ­
Oktatott tárgyak  ­angol nyelv
Fogadó óra    ­kedd 3. óra
   
Név  Kósa Klára  
Oktatott tárgyak  spanyol nyelv, angol nyelv
Fogadó óra    kedd 3. óra
 
 
Név  Lachegyiné Tesánszky Éva Magdolna  
Feladatkör  osztályfőnök (5.B)
Oktatott tárgyak  angol nyelv, (portugál nyelv)
Fogadó óra    péntek 6. óra
 
Név  Lobmayer Imre SchP  
Feladatkör  ­
Oktatott tárgyak  ­katolikus hittan, technika
Fogadó óra    ­hétfő 4. óra
   
Név  Nagyné Szakmáry Enikő  
Feladatkör  iskolapszichológus
 
 
   
Név  Nagyné Bereczki Dalma   
Oktatott tárgyak  testnevelés
Fogadó óra    kedd 2. óra
 
 
Név  Dr. Nemes György SchP  
Oktatott tárgyak  katolikus hittan, (történelem)
Fogadó óra    
 
 
Név  Pálfai Imre Remig  
Feladatkör  
Oktatott tárgyak  történelem, latin nyelv
Fogadó óra    szerda 4. óra
 
Név  Palkó Balázs Dávid 
Oktatott tárgyak  angol nyelv, (magyar nyelv és irodalom)
Fogadó óra    csütörtök 4. óra
 
 
Név  Péli Sándor  
Feladatkör  osztályfőnök (9.B)
Oktatott tárgyak  testnevelés
Fogadó óra    kedd 6. óra
 
Név  Pistyúr Bence  
Feladatkör  osztályfőnök (6.B)
Oktatott tárgyak  testnevelés
Fogadó óra    kedd 5. óra
 
Név  Radnics Zoltán SchP 
Feladatkör  
Oktatott tárgyak  katolikus hittan, technika
Fogadó óra    kedd 3. óra
   
Név  Ribényi Mónika Eszter  
Feladatkör  idegen nyelvi munkaközösség-vezető
Oktatott tárgyak  német nyelv
Fogadó óra    csütörtök 3. óra
 
Név  Rózsa Katalin  
Oktatott tárgyak  református hittan
Fogadó óra     
 
 
Név  Rózsáné Zabulik Klára Imola 
Feladatkör  prefekta
Oktatott tárgyak  angol nyelv, (német nyelv)
Fogadó óra    kedd 3. óra
 
Név  Sebesi Zsuzsanna  
Feladatkör  magyar munkaközösség-vezető, osztályfőnök (10.A)
Oktatott tárgyak  magyar nyelv és irodalom, angol nyelv, (katolikus hittan)
Fogadó óra    kedd 1. óra
   
Név  Sík Péter István  
Oktatott tárgyak  angol nyelv, (magyar nyelv és irodalom)
Fogadó óra    hétfő 5. óra
 
 
Név  Stareczné Mikó Zsuzsanna  
Feladatkör  fejlesztőpedagógus
 
 
   
Név  Südi Máté  
Oktatott tárgyak  angol nyelv
Fogadó óra    kedd 5. óra
   
   
Név  Szabó-Pál Eszter  
Feladatkör prefekta
Oktatott tárgyak  matematika, földrajz
Fogadó óra    csütörtök 6. óra
   
Név  Szabó Tamás  
Feladatkör  ­
Oktatott tárgyak  ­matematika, informatika
Fogadó óra    ­hétfő 4. óra
   
Név  Szentesi Imre Illés 
Feladatkör  osztályfőnök (9.Ny)
Oktatott tárgyak  matematika, fizika
Fogadó óra    kedd 5. óra
 
 
Név  Szeri Eleonóra  
Feladatkör  testnevelés munkaközösség-vezető, osztályfőnök (9.C)
Oktatott tárgyak  testnevelés
Fogadó óra    szerda 6. óra
   
Név  Tobisch Adrienn  
Feladatkör  osztályfőnök (11.C)
Oktatott tárgyak  matematika, angol nyelv
Fogadó óra    kedd 2. óra
 
Név  Turócziné Kiscsatári Nóra  
Oktatott tárgyak  informatika
Fogadó óra    csütörtök 1. óra
 
 
Név  Dr. Vass Bálint  
Feladatkör  hittan munkaközösség-vezető, prefektus
Oktatott tárgyak  francia nyelv, katolikus hittan
Fogadó óra    hétfő 4. óra
 
Név  Vass Ildikó  
Feladatkör  osztályfőnök (6.A)
Oktatott tárgyak  francia nyelv, német nyelv
Fogadó óra    hétfő 5. óra
 
Név  Várkonyi Ádám  
Feladatkör  ­
Oktatott tárgyak  ­biológia, kémia
Fogadó óra    ­szerda 4. óra
 
   
 
 
  Technikai munkatársak vezetői
 
Név  Pintér Gáborné  
Feladatkör  gazdasági vezető
 
 
   
Név  Hanák Ferenc  
Feladatkör  műszaki vezető
 
 
   
Név  Csabai Jánosné  
Feladatkör  élelmezésvezető
 
 
   
 
 
  Munkatársak
 
Név  Garabáné Fonád Elvira  
Feladatkör  takarítónő
 
 
   
Név  Jurácz Éva  
Feladatkör  takarítónő
 
 
   
Név  Katáné Farkas Erzsébet 
Feladatkör  hivatalsegéd
 
 
   
Név  Kerezsi-Szabó Vera   
Feladatkör  munkaügyi előadó
 
 
   
Név  Kormány Antalné  
Feladatkör  takarítónő
 
 
   
Név  Kozma Anna  
Feladatkör  takarítónő
 
 
   
Név  Magyarné Ternay Anna   
Feladatkör  portás
 
 
   
Név  Mészáros Tamásné  
Feladatkör  portás
 
 
   
Név  Molnár Imre  
Feladatkör  karbantartó
 
 
   
Név  Nguyen Anita  
Feladatkör  takarítónő
 
 
   
Név  Pataki Józsefné  
Feladatkör  takarítónő
 
 
   
Név  Pintér Miklósné  
Feladatkör  takarítónő
 
 
   
Név  Pothánszky László  
Feladatkör  karbantartó
 
 
   
Név  Rodákné Bogdán Mónika  
Feladatkör  szakácsnő
 
 
   
Név  Sárfi Ildikó  
Feladatkör  konyhai dolgozó
 
 
   
Név  Szedlárné Szép Szilvia  
Feladatkör  szakácsnő
 
 
   
Név  Tövis László  
Feladatkör  karbantartó
 
 
   
Név  Varga Istvánné  
Feladatkör  konyhai dolgozó
 
 
   
Név  Veres Carmen Luminita  
Feladatkör  konyhai dolgozó
 
 
   
Név  Zomborka György  
Feladatkör  karbantartó
 
 
   
Név  Zomborka János Pálné  
Feladatkör  takarítónő
 
 
   
 
 
  Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkatársak
 
Név  Avarné Balázs Viktória  
Feladatkör  laboráns, menza ügyintéző
 
 
   
Név  Kármán Szabolcs  
Feladatkör  rendszergazda, technikus
 
 
   
Név  Kőhegyi Tamásné   
Feladatkör  oktatási asszisztens
 
 
   
Név  Kővári Árpád   
Feladatkör  rendszergazda
 
 
   
Név  Medgyesyné Király Gabriella   
Feladatkör  könyvtáros
 
 
   
Név  Papp Eszter   
Feladatkör  könytáros asszisztens
 
 
   
Név  Retzlerné Nádas Veronika  
Feladatkör  iskolatitkár
 
 
   
Név  Szabadkai Ildikó  
Feladatkör  könyvelő
 
 
   
Név  Szabó Eszter  
Feladatkör  iskolatitkár
 
 
   

 

 

 

 

Naptár
Aktuális | Következő események
Naptár Hírek Blog Galéria

Design: Unicial Program: Florka

Támogatók: logo logo logo logo
logo logo